A A A

UMZ

W dniu 10 grudnia 2012 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta Zgierza w sali 114 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Zgierza w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz".

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów, w związku z wprowadzeniem nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391). Na Gminę zostaje nałożony obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Nowe zasady odbioru odpadów od lipca 2013.

Projekt Regulaminu do pobrania.

Projekty uchwał zgłoszone pod obrady RMZ.

źródło: www.umz.zgierz.pl 

 

.