A A A

 

Projekt uchwały przewodniczącego Rady Miasta Zgierza Jarosława Komorowskiego oraz wiceprzewodniczących Stefana Pelikana i Grzegorza Macińskiego, zakładający inicjatywę uchwałodawczą dla rad osiedli, został przyjęty przez Radę. Wnioskodawcy nie zgodzili się na dopisanie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Wnioskodawcy zmian w Statucie Miasta podkreślili, że Zgierz dołączy do grona prekursorów w kraju jeśli chodzi o poszerzenie podmiotów posiadających inicjatywę uchwałodawczą o jednostki pomocnicze.

Żaden z trzech przewodniczących nie chciał jednak dopisać do listy podmiotów posiadających inicjatywę uchwałodawczą grupy mieszkańców, do czego zachęcał nawet przedstawiciel RO Stare Miasto, Henryk Urbanowski oraz radny Andrzej Mięsok, współautor projektu uchwały wprowadzającej obywatelską inicjatywę uchwałodawczą. Zwrócono także uwagę na to, że zgłoszony na sesję listopadową projekt nie był opiniowany przez jednostki pomocnicze, choć bezpośrednio ich dotyczy.

Według argumentacji Grzegorza Macińskiego nie potrzeba żadnych "domokrążców", żeby tworzyć projekty uchwał, a mieszkańcy mogą zgłosić się do radnych miejskich lub osiedlowych. Przewodniczący Komorowski nie zgodził również przełożyć swojego projektu na sesję grudniową, kiedy to procedowany będzie projekt uchwały radnych Mięsoka i Zielińskiej dotyczący tego samego punktu w statucie.

Za projektem uchwały przewodniczących RMZ głosowało 15 radnych (w tym także radni, którzy poprą wprowadzenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w grudniu). Wstrzymało się 5 radnych z klubu PO.
 
 
.