A A A

 

Boruta21 listopada 2012 r., w siedzibie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, Prezydent Miasta Zgierza dr Iwona Wieczorek podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego "Parku Przemysłowego Boruta Zgierz".

Całkowita wartość projektu to 3 859 564,62 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013) wynosi 2 484 731,99 zł. Rozpoczęcie inwestycji zaplanowano na kwiecień 2013 r., a zakończenie przewidziano na koniec grudnia 2013 r. Projekt zakłada wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej na całej długości ulicy Sokołowskiej w Zgierzu. Ponadto opracowanie koncepcji zagospodarowania i klimatu inwestycyjnego terenu przy ul. Kwasowej, znajdującego się w obszarze Parku Przemysłowego Boruta Zgierz.

W ramach zaprojektowanych zadań Gmina Miasto Zgierz zamierza realizować: modernizację ul. Kwasowej, modernizację ul. Konstantynowskiej na odcinku od Ronda Sybiraków, modernizację ul. Sokołowskiej (na odcinku od ul. Konstantynowskiej do ul. Chemików oraz od ul. Chemików do ul. Benzantronowej). W projekcie uwzględniono także wydatki inwestycyjne poniesione w latach 2007-2010 na budowę kanału deszczowego w ul. Chemików oraz montaż separatora i osadnika na kanale deszczowym przy ulicy Miroszewskiej.

źródło: Urząd Miasta Zgierza 

 

 

 

 

.