A A A

Skłodowskiej-Curie

Ulica Skłodowskiej-Curie zyskała nową, asfaltową nawierzchnię. 21 listopada zakończył się jej remont, będący kolejną inwestycją drogową realizowaną w tym roku przez Urząd Miasta Zgierza.

 

Wcześniej droga pokryta była trylinką, która z czasem uległa zniszczeniu. Zły stan techniczny nawierzchni wymusił konieczność przeprowadzenia remontu. Trylinkę zastąpiono warstwą asfaltu. Ponadto, zakres robót obejmował wykonanie krawężników i obrzeży betonowych oraz położenie chodnika z kostki brukowej. Naprawiono także istniejące wjazdy do posesji oraz wyregulowano włazy studzienek kanalizacyjnych i kratek ściekowych.

Remont został przeprowadzony w nieco ponad dwa tygodnie. Jego wykonawcą, na zlecenie UMZ, była spółka MPGK. Koszt inwestycji to blisko 134 tys. zł. Kwota ta została wyasygnowana z budżetu miasta.

 

źródło: Katarzyna Sendal, Urząd Miasta Zgierza

 

 

 

.