A A A

Akcja LiśćOd 12 listopada do 15 listopada 2012 r. organizowana będzie przez Urząd Miasta Zgierza "Akcja Liść".

W ramach tej akcji od dnia 22 października 2012 r. są wydawane nieodpłatnie, za pokwitowaniem, worki na liście w kolorze żółtym. Worki można odebrać w siedzibie: Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16 - punkt informacyjny na parterze ) w godz. pracy urzędu oraz w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24 (parter) w godz. 7.00 do 15.00.

Uprzejmie informujemy, iż podczas "Akcji Liść" zbierane będą tylko odpady biodegradowalne. Odbiór worków z liśćmi odbywać się będzie z przed posesji w konkretnym dniu podanym poniżej w godzinach od 10.00 do 16.00. Mając powyższe na uwadze prosimy o wystawianie worków przed Państwa nieruchomość zgodnie z terminem właściwym dla miejsca zamieszkania do godz. 10.00. Pragniemy jednocześnie zauważyć, że istnieje możliwość wystawienia worków z liśćmi w innym kolorze przy czym zawartość wszystkich worków będzie każdorazowo kontrolowana, a worki ze śmieciami nie będą zabierane.

Jednorazowe terminy zabierania worków z poszczególnych osiedli w Zgierzu: 

  • 12 listopada - Proboszczewice, Kurak, Chełmy-Adelmówek 
  • 13 listopada - Piaskowice, Stare Miasto, Chełmy do ul. Sadowej 
  • 14 listopada - Nowe Miasto, Przybyłów, Krzywie, Chełmy (pozostałe ulice) 
  • 15 listopada - Rudunki, Podleśna, Os. 650-lecia

Prosimy o nieskładanie worków z liśćmi w miejscach zbiorczych wyznaczonych w latach ubiegłych. Worki będą zabierane sprzed posesji.

Uwaga! W ramach przeprowadzanej "Akcji liść" zachęcamy także mieszkańców naszego miasta do dostarczania własnym transportem worków z liśćmi do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zgierzu na ul. Wiosny Ludów 22 od dnia 29 października do dnia 15 listopada br. Kontrola zawartości worków będzie wykonana na miejscu (odpady komunalne nie będą przyjmowane).

źródło: Katarzyna Sendal, Rzecznik Prasowy UMZ 

 

.