A A A

WyboryZgodnie z uchwałą przyjętą na wrześniowej sesji Rady Miasta Zgierza, w wyborach do Rady w 2014 roku nasze miasto podzielone będzie na 23 okręgi wyborcze.

Uchwała ta została przygotowana na podstawie Kodeksu Wyborczego ze stycznia 2011 roku. Zakłada on, że w wyborach do rad miast niebędących na prawach powiatu, obowiązywać będą wybory większościowe w jednomandatowych okręgach wyborczych. Oznacza to, że wyborcy głosujący w danym okręgu, wybiorą tylko jednego radnego. Zostanie nim ten kandydat, który zdobędzie największą liczbę głosów.

Podział na okręgi w Zgierzu został dokonany dwuetapowo. Najpierw mandaty przydzielono jednostkom pomocniczym (osiedlom), później rozdzielono je w granicach osiedli. Oba podziały odbyły się na zasadzie reprezentacji proporcjonalnej według liczby mieszkańców.

Do tej pory nasze miasto podzielone było na 3 duże okręgi, w których w systemie proporcjonalnym wybierano 7-8 radnych.

Najwięcej radnych w nowym systemie wybiorą zgierzanie zamieszkali na terenie osiedla 650-lecia, ponieważ wydzielono tam 7 okręgów wyborczych. Na 4 okręgi podzielone zostało Osiedle Nowe Miasto. Po dwóch radnych wybiorą mieszkańcy osiedli Kurak, Stare Miasto, Rudunki oraz Proboszczewice-Lućmierz, zaś po jednym Krzywie-Chełmy, Podleśna, Przybyłów i połączony okręg złożony z dwóch osiedli: Chełmy-Adelmówek oraz Piaskowice-Aniołów.

Z dokładnym podziałem na 23 okręgi wyborcze można zapoznać się w uchwale Rady Miasta.

 

.