A A A

 

PartycypacjaJak wyglądają relacje między mieszkańcami a władzami Zgierza i współdecydowanie o losach miasta? Odpowiedź na to pytanie była celem spotkania „Blaski i cienie partycypacji społecznej w Zgierzu” zorganizowanego w Mieście Tkaczy przez Fundację Twórczy Aktywni w dniu 25 września.

Pierwszym punktem było przedstawienie przez Wioletę Podwysocką z Fundacji Twórczy Aktywni raportu dotyczącego funkcjonowania funduszu kapslowego w Zgierzu. Wykazano, że w 2011 roku wpływy z koncesji na alkohol wyniosły 800 tys. złotych, jednak nie wszystkie zostały wydane bezpośrednio na działania profilaktyczne przeciwko alkoholizmowi i narkomanii. W prezentacji znalazły się także rekomendacje dla Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i Młodzieży oraz Pełnomocnika ds. Młodzieży co do planowania wydatkowania funduszu kapslowego oraz tworzenia miejskiej strategii zwalczania nałogów. W sprawie monitoringu tego funduszu wypowiedzieli się również Agnieszka Podgórska i Krzysztof Marusiński ze Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.

Kolejna część spotkania poświęcona była akcji „Inicjatywa 516”, której celem jest wprowadzenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Zgierzu w przypadku zebrania co najmniej 150 podpisów mieszkańców pod danym projektem uchwały. Przebieg działań w tym zakresie przedstawił Adrian Skoczylas ze Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich EZG. Zgromadzone osoby mogły dowiedzieć się, czym jest narzędzie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców oraz jaki stosunek do tej sprawy mają zgierscy radni. Na sali byli obecni Agata Grzelak-Makowczyńska oraz Zdzisław Sobczak, radni RMZ, który mieli okazję wyrazić swoje zdanie na temat zgłoszonego przez radnych Justynę Zielińską i Andrzeja Mięsoka projektu uchwały.

Ilona Majewska w imieniu Urzędu Miasta Zgierza przedstawiła wynik konsultacji regulaminu konsultacji społecznych, który będzie głosowany na najbliższej sesji Rady Miasta Zgierza. Przyznała, że dzięki głosom mieszkańców naszego miasta udało się m. in. zmniejszyć z 200 do 100 liczbę osób, które mogą zgłosić zapotrzebowanie na konsultacje społeczne w danej dziedzinie. Regulamin zakłada ponadto, że takie konsultacje mogłyby się odbywać na jak najwcześniejszym etapie tworzenia projektów, dzięki czemu mieszkańcy mogliby uczestniczyć w wypracowywaniu założeń danego dokumentu.

Spotkanie zakończono informacją Aleksandry Wiadarkiewicz z Wydziału Informatyki UMZ, która przedstawiła sposób funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej w Zgierzu oraz zachęciła mieszkańców do korzystania z udogodnień związanych z obecnością informacji publicznej w Internecie.

Wydarzeniu towarzyszyła przyjazna atmosfera, ponieważ wszystkim - zarówno miejskim urzędnikom oraz samorządowcom, organizacjom pozarządowym, jak i mieszkańcom Zgierza, zależy na jak największym poziomie współdecydowania o losach miasta. Termin „partycypacja społeczna” wymieniany był wielokrotnie, ponieważ wszyscy zgodnie przekonywali, że demokracja nie ogranicza się do co czteroletnich wyborów, a potencjał zgierzan niejednokrotnie pozostaje niewykorzystany przez władze miasta. Jednym z pomysłów zaistniałych na spotkaniu było zamieszczanie na stronie miasta relacji z sesji Rady Miasta Zgierza w formie nagrań. Dotychczas zamieszczane są jedynie relacje pisane.

Spotkanie podsumowała Jolanta Podwysocka (Fundacja Twórczy Aktywni) słowami Henry’ego Forda: „Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”.

 

.