A A A

Miasto TkaczyNa czas imprezy masowej promującej markę "Miasto Tkaczy" w pasie drogowym dróg gminnych ul. Rembowskiego i ul. Narutowicza w Zgierzu w dniu 16 września 2012 r. od godz. 11.00 do godz. 23.00 nastąpi zmiana organizacji ruchu.

Planuje się wprowadzenie zakazu ruchu na ul. Rembowskiego, na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Narutowicza, a także na ul. Narutowicza, na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Długiej.

Zabezpieczenie miejsca dojazdu i dojścia do imprezy masowej promującej markę "Miasto Tkaczy" będzie polegało na oznakowaniu miejsca imprezy znakami pionowymi i wygrodzeniu taśmą ostrzegawczą. Wzdłuż ul. Narutowicza na chodniku po lewej stronie zostanie wyznaczony pasaż wystawienniczy dla wystawców prezentujących rękodzieło ludowe i produkty tradycyjne.

Organizator zaleca aby w miarę możliwości uczestnicy imprezy przybyli na nią środkami zbiorowej komunikacji miejskiej.

ZOBACZ PLAN SKRZYŻOWAŃ

Parkingi na potrzeby uczestników imprezy zostały wyznaczone w miejscach:

  • wzdłuż ul. Długiej,
  • pl. Jana Kilińskiego,
  • ul. Długa 31 za ZHP,
  • na ul. 1-go Maja z ul. Ks Szczepana Rembowskiego,
  • przy ul. Barlickiego,
  • wzdłuż ul. Dąbrowskiego.

źródło: www.miasto.zgierz.pl 

.