A A A

 

Stowarzyszenie Wielokulturowy Zgierz kończy realizowany od 1 kwietnia projekt "Ja i moje miasto". Całe przedsięwzięcie udało się przeprowadzić dzięki środkom zewnętrznym. Organizacja została dofinansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

Stowarzyszenie Wielokulturowy Zgierz to grupa aktywnych i młodych zgierzan, którzy postanowili zrealizować inicjatywę "Ja i moje miasto", mającą na celu wzmocnienie swojej wewnętrznej struktury,przeszkolenie swoich członków i podniesienie jakości pracy organizacji.

Trwający 4,5 miesiąca projekt zakładał kilka działań. Zaczęło się od spotkań z uczniami zgierskich szkół ponadgimnazjalnych, którym został przybliżony profil działań statutowych SWZ. Uczniowie mieli okazję wziąć udział w warsztacie antydyskryminacyjnym, dowiedzieć się o projekcie oraz zapisać się na warsztaty z dziennikarstwa radiowego. Zostali również zaproszeni do przygotowania wystawy fotograficznej, której hasłem przewodnim był młody człowiek w perspektywie miasta i jego idole.

Warsztaty radiowe zgromadziły kilkuosobową grupę młodzieży, która postanowiła dowiedzieć się czym jest praca w radiu, jak należy pisać notki informacyjne, jak montować materiał, a także jak przygotować audycję radia internetowego. Mieli oczywiście okazję zastosować to w praktyce przy tworzeniu i prowadzeniu 8 audycji radia internetowego 11:51. Audycje były różnorodne i bogate tematycznie, ale mocno dotykały zgierskich realiów życia. Powstała również ciekawa wystawa prac fotograficznych, gdzie młodzi ludzie zostali skonfrontowani ze swoimi idolami.

"Ja i moje miasto" miało być jednak w szczególności przyczynkiem do przeszkolenia się członków Stowarzyszenia. Udało się przeprowadzić warsztaty, podczas których mówili o analizie potrzeb, szukaniu źródeł finansowania oraz o życiu projektu. Największą zaś atrakcją były dwa weekendowe wyjazdy do Grotnik, na których grupa integrowała się i szkoliła w kwestiach komunikacji interpersonalnej, zarządzania czasem i zespołem, kreatywności oraz budowania strategii. 

- Projekt ten był ciekawym doświadczeniem dla naszej grupy - mówi koordynatorka działań Justyna Zielińska. - Mogliśmy skupić się na sobie jako na organizacji, ale każdy indywidualnie wyniósł wiele nowej wiedzy. Teraz z większą motywacją zabieramy się do dalszej pracy. W końcu jest jeszcze tyle do zrobienia.

Kolejna już inicjatywa zrealizowana w naszym mieście dzięki środkom zewnętrznym dobiegła końca. Na szczęście potencjał w Zgierzu jest ogromny i tylko czekać na następne wieści i zaproszenia do ciekawych przedsięwzięć jakie w mieście się odbywają. 

 

 

.