A A A

BorutaW Parku Przemysłowym Boruta Zgierz uzupełnione zostanie uzbrojenie techniczne. Projekt miasta uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną - do Zgierza trafi 2,5 mln zł z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Projekt zakłada uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego "Parku Przemysłowego Boruta Zgierz". Wniosek uzyskał 80,67% możliwych punktów, co jest drugim wynikiem pośród 18 wniosków, które uzyskały wcześniej pozytywną ocenę formalną (Wyniki). Dofinansowanie wynosi 2,5 mln zł, a łączna kwota projektu (po dodaniu wkładu własnego miasta) to 3,8 mln zł.

Projekt zakłada uzbrojenie w kanalizację deszczową i sanitarną ulice: Konstantynowską, Kwasową i Benzantronową - mówiła w sierpniu Bogumiła Kapusta, naczelniczka Wydziału Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi. Miesiąc temu wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną.

Cała inwestycja przeprowadzana jest we współpracy ze spółką Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz. Przy tej okazji utwardzona ma zostać nawierzchnia ulicy Sokołowskiej.

 

.