A A AJak otrzymać środki na realizację swoich pomysłów? Zgierska młodzież to potrafi. Od 1 lipca ruszył kolejny projekt dofinansowany ze środków UE z programu Młodzież w Działaniu. "Klucz do równości - nie wykluczaj" realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG.


- Naszym celem jest włączenie się w obchody Europejskiego roku walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym - mówi koordynatorka projektu Ilona Majewska. - Poprzez działania uwrażliwmy zgierzan na problem, który może dotknąć każdego z nas.

 

Celem Stowarzyszenia jest zainicjowanie dialogu nt. przeciwdziałania wykluczeniom społecznym ze względu na płeć, orientację seksualną, kolor skóry, wyznanie, niepełnosprawność czy biedę. Istotą działań jest uświadomienie młodym ludziom mechanizmu wykluczenia i promocja idei tolerancji. Chodzi o zachęcenie ich do aktywnego uczestnictwa w budowaniu zmiany mentalności.

 

Realizacja projektu zakłada debatę młodzieżową, konferencję, pokazy filmów dotyczących praw człowieka, warsztaty międzygeneracyjne nt. równości i równouprawnienia, a także zbiórkę odzieży i produktów codziennego użytku, które zostaną przekazane potrzebującym rodzinom.

 

Młodzi ludzie będą mieli okazję zapoznać się z problematyką antydyskryminacyjną, wysłuchają głosu ekspertów, sami będą mieli okazję podzielić się refleksjami. Konferencja będzie miała charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców miasta, pracowników samorządowych i pracowników socjalnych, którzy na co dzień stykają się z problemem wykluczenia i dyskryminacji. Spotkanie w ramach dyskusyjnego klubu filmowego będzie dodatkową okazją do poszerzenia wiedzy oraz podjęcia tematu. Zaplanowana kampania społeczna w lokalnych mediach dodatkowo pozwoli na zapoznanie z tematem zgierzan, którzy nie wezmą udziały w debacie i konferencji.

 

Już dziś zachęcamy do śledzenia wydarzeń związanych z projektem, a także do aktywnego uczestnictwa w jego realizacji.

 

---

Justyna Zielińska

 

 


.