A A A

Urząd Miasta ZgierzaW dniu 30 sierpnia 2012 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) odbędzie się XXVII sesja Rady Miasta Zgierza.

 

Porządek obrad sesji:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie odznaczeń z okazji 35 - lecia TKKF.
 3. Uwagi do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Przychodni Rejonowych w Zgierzu,

  b) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych,

  c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2038.

 7. Sprawozdanie z prac komisji Rady Miasta Zgierza za I półrocze 2012 r.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 9. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

 

.