A A A

Inicjatywa 516Demokracja to nie tylko wybory. Z takim przeświadczeniem rozpoczynamy akcję „Inicjatywa 516”. Chcemy, aby Zgierz piął się po drabinie partycypacji społecznej, a na sprawy miasta w większym niż dotychczas stopniu mogli wpływać mieszkańcy Zgierza. Chcemy, aby zgierzanie posiadali inicjatywę uchwałodawczą.

Na sesji Rady Miasta Zgierza w marcu 2012 r. większość radnych – z różnych przyczyn – nie zdecydowała się na wprowadzenie tej zmiany do Statutu Miasta Zgierza. Kilka miesięcy później nasze cztery organizacje pozarządowe postanowiły wrócić do projektu uchwały radnego Andrzeja Mięsoka i udoskonalając zaproponowane wtedy rozwiązania, podjąć starania o umożliwienie mieszkańcom Zgierza przedkładania własnych projektów uchwał pod obrady i głosowanie RMZ.

Dlaczego „Inicjatywa 516”? W wyborach samorządowych w 2010 r. największe poparcie, jakie zgromadził zgierski radny, wyniosło 515 głosów. Dodając do tej liczby jeden „głos” pragniemy pokazać, że w samorządzie lokalnym najistotniejsi powinni być mieszkańcy gminy. Działając na co dzień w tzw. „trzecim sektorze” jesteśmy przekonani, że każda aktywność społeczności lokalnej pomiędzy wyborami jest cenniejsza niż liczba zakreślonych kart w dniu głosowania.

W tym przekonaniu połączyły swoje siły organizacje pozarządowe: Fundacja „Twórczy Aktywni”, Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG, Stowarzyszenie Wielokulturowy Zgierz oraz Stowarzyszenie Samorządowe „Zgierski Samorząd”, a także radni: Andrzej Mięsok i Justyna Zielińska. W trakcie trwania naszej akcji chcemy zebrać podpisy i uzyskać poparcie co najmniej 516 zgierzan, którzy tak jak my uważają, że w Zgierzu należy wprowadzić obywatelską inicjatywę uchwałodawczą.

Uważamy, że prawo zgłaszania własnych projektów uchwał powinna posiadać grupa co najmniej 150 zgierzan posiadających czynne prawo wyborcze. Proponujemy, aby jeszcze przed rozpoczęciem zbierania podpisów na liście poparcia pod danym projektem, jego inicjatorzy otrzymali opinię co do prawidłowości formalno-prawnej. Zależy nam, aby czas pomiędzy złożeniem projektu a głosowaniem na sesji był możliwie jak najkrótszy i wynosił do trzech miesięcy.

Mamy nadzieję, że duża grupa, popierająca założenia nowego projektu uchwały dotyczącej obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, wpłynie na pogląd radnych na tę kwestię. Zamierzamy z nimi rozmawiać i zachęcać, aby na jednej z najbliższych sesji Rady Miasta Zgierza poparli ten pomysł.

Gorąco wierzymy w powodzenie naszej akcji – inicjatywy 516.

Wszystkich zgierzan zapraszamy do kontaktu z nami poprzez mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz do śledzenia naszej strony www.inicjatywa516.blogspot.com!

 

(-) Fundacja "Twórczy Aktywni"

(-) Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG

(-) Stowarzyszenie Samorządowe "Zgierski Samorząd"

(-) Stowarzyszenie Wielokulturowy Zgierz

(-) Justyna Zielińska, Radna RMZ

(-) Andrzej Mięsok, Radny RMZ

 

 

Co proponujemy w naszym projekcie uchwały?

  • Inicjatywę uchwałodawczą prócz radnych, Prezydenta Miasta Zgierza oraz Przewodniczącego Rady Miasta posiadałaby grupa co najmniej 150 mieszkańców, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Zgierza;
  • Inicjatywa nie dotyczyłaby spraw o charakterze proceduralnym i personalnym; 
  • Projekt uchwały zgłaszałaby maksymalnie 3-osobowa grupa inicjatywna, pełniąca rolę pełnomocników wnioskodawców (mieszkańców);
  • Mieszkańcy mieliby prawo zwrócić się do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o sprawdzenie projektu pod względem formalno-prawnym jeszcze przed rozpoczęciem zbierania podpisów;
  • W ciągu 14 dni od otrzymania listy podpisów osób popierających projekt uchwały Przewodniczący Rady przekazywałby projekt oraz listę do Prezydenta Miasta Zgierza;
  • Prezydent sprawdzałby poprawność listy podpisów oraz opiniował projekt uchwały w ciągu 30 dni od ich otrzymania od Przewodniczącego Rady;
  • Jeśli projekt po sprawdzeniu nie zawierałby wymaganej liczby podpisów, grupa inicjatywna miałaby 7 dni na uzupełnienie uchybienia;
  • Projekt wnoszonej uchwały byłby prezentowany na sesji albo przez Komisję Spraw Obywatelskich RMZ, albo pełnomocnika projektu;
  • Czas między złożeniem projektu uchwały wraz z listą podpisów a sesją, na której byłby on głosowany, wynosiłby do trzech miesięcy.

 

 

 

 

 

.