A A A

Plac KilińskiegoW czerwcu dowiedzieliśmy się o otrzymaniu przez Zgierz blisko ośmiomilionowego dofinansowania na rewitalizację historycznego centrum Miasta Zgierza. Dwa miesiące później warto sprawdzić, na jakim etapie są przygotowania do realizacji tego projektu i co się w związku z nim szykuje.

- Dostaliśmy już pierwszą transzę dofinansowania - mówi Bogumiła Kapusta, naczelniczka Wydziału Pozyskiwania i Zarzadzania Środkami Pomocowymi UMZ. - Jest to m. in. refundacja dotychczas poniesionych kosztów, związanych m. in. z przygotowaniem studium wykonalności.

Wydział w niedługim czasie planuje rozpisanie przetargów na wykonanie ogrodu Centrum Kultury Dziecka, a także przebudowy terenu pomiędzy ulicami Narutowicza-Rembowskiego-1 Maja-Długa oraz budowy systemu monitoringu w tym rejonie. - Większość tych inwestycji będzie musiał przeprowadzić jeden wykonawca, chodzi głównie o sprawne funkcjonowanie wspólnego monitoringu - mówi Kapusta. - Przygotowujemy przetargi na zasadzie "zaprojektuj i zbuduj". W przypadku Placu Kilińskiego chcemy, aby oferty zawierały zwiększenie miejsc parkingowych zarówno dla samochodów, jak i rowerów.

W październiku ruszyć ma wycinka drzewostanu w obrębie rewitalizowanych kwartałów Placu Kilińskiego. Na Placu swoje działania przeprowadzać ma konserwator zabytków, muszą odbyć się także badania archeologiczne. - Mamy nadzieję, że nie zaskoczy nas żadne "odkrycie", które spowodowałoby opóźnienie prac - przyznaje była wiceprezydent Zgierza.

Zagospodarowany ma zostać teren wokół budynku po starym Młynie przy ulicy Długiej. Zainstalowane ma zostać oświetlenie, wykonane zostaną nasadzenia, trawniki i kwietniki. - Mamy pomysł na funkcjonowanie tego budynku, niezależnie od projektu rewitalizacji. Działka została już geodezyjnie wydzielona i przeznaczona na sprzedaż pod usługi hotelarskie. Spotkało się to z pozytywną opinią komisji radnych - dodaje Bogumiła Kapusta.

Zmiana czeka także Park Miejski. Powstać ma w nim Centrum Rekreacji Rodzinnej. Wykonana zostanie promenada pieszo-rowerowej wokół stawu Cylkego z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralno-żywicznej "terraway", powstaną również nowe miejsca zabaw dla dzieci w różnym wieku, w tym pole do minigolfa przy Parku Linowym. Zrewitalizowana zostanie zieleń w Parku, choć niewykluczona będzie wycinka kilku drzew.

Zanim jednak projekt dojdzie do końca, przez ten czas zgierzanie muszą liczyć się z utrudnieniami w centrum miasta. Przede wszystkim poważne zmiany dotkną komunikację miejska w okolicach ulic Długiej i 1 Maja oraz Placu Kilińskiego, który będzie rozkopany od kwietnia do sierpnia przyszłego roku. - Przeniesione zostaną przystanki, trzeba będzie zmienić organizację ruchu w tym rejonie - wyjaśnia Bogumiła Kapusta. Także postój taksówek znajdzie się w innym miejscu, prawdopodobnie w kwartale przy ulicach Długiej i 1 Maja. Utrudnienia będą mieć miejsce również w Parku Miejskim. - Ostatnią większą imprezą będzie Święto Miasta w czerwcu 2013. Później różne wydarzenia będą musiały być przeniesione spod stawu Cylkego w inne miejsce - dodaje Kapusta.

Projekt ma się zakończyć w 2014 roku. Dofinansowanie w wysokości 7,67 mln zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wkład własny Miasta Zgierz to 2,3 mln złotych. Miejmy nadzieję, że pomimo utrudnień, od 2014 roku centrum miasta będzie atrakcyjnym miejscem zarówno dla mieszkańców, jak i osób przyjezdnych spoza Zgierza.

 

 

.