A A A

Zgierz ma szansę na kolejne dofinansowanie - tym razem na uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego "Parku Przemysłowego Boruta Zgierz". Projekt otrzymał pozytywną ocenę formalną ze strony Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

- Miasto ubiega się o dofinansowanie w wysokości 2,5 mln zł, łączna kwota projektu, po dodaniu wkładu własnego, wynosi 3,8 mln zł - mówi Bogumiła Kapusta, naczelniczka Wydziału Pozyskiwania i Zarzadzania Środkami Pomocowymi. - Wniosek zakłada uzbrojenie w kanalizację deszczową i sanitarną ulice: Konstantynowską, Kwasową i Benzantronową.

Cała inwestycja przeprowadzana jest we współpracy ze spółką Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz. Przy tej okazji szansę na utwardzenie nawierzchni ma ulica Sokołowska.

Ocena merytoryczna projektu zostanie opublikowana najprawdopodobniej w ciągu miesiąca.

 

.