A A A

Bohdan BaczakBohdan Bączak objął funkcję Drugiego Zastępcy Prezydent Miasta Zgierza. Wcześniej Pierwszym Zastępcą został Przemysław Staniszewski. Obie zmiany to efekt czerwcowego głosowania za absolutorium dla Prezydent Iwony Wieczorek.

Bohdan Bączak został powołany na stanowisko zarządzeniem z 4 lipca. Objął funkcję 24 lipca, po powrocie z urlopu. Nieoficjalnie mówi się, że został zgłoszony przez Klub Radnych Jerzego Sokoła w zamian za poparcie udzielone przez ten klub prezydent Wieczorek w głosowaniu nad udzieleniem jej absolutorium.

Do tej pory Bączak był prezesem Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Zgierzu, wcześniej także w Zakładzie Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łodzi. Ma 41 lat.

Zastąpił Grzegorza Leśniewicza, który złożył rezygnację z powodów zdrowotnych. Do zadań Bączaka należeć będzie nadzorowanie spraw mieszkalnictwa, informatyki i telekomunikacji, kultury i sportu, gospodarki nieruchomościami i komunalizacji mienia, nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Miasta oraz komunikacji miejskiej.

 

Staniszewski2 lipca nowym Pierwszym Zastępcą prezydent Wieczorek został Przemysław Staniszewski, rekomendowany przez Klub Radnych PiS. Zastąpił na tym stanowisku Bogumiłę Kapustę. Będzie nadzorować w szczególności sprawy infrastruktury technicznej Miasta, ochrony środowiska i rolnictwa, działalności gospodarczej, urbanistyki, gospodarki przestrzennej i geodezji oraz zamówień publicznych.

Wcześniej pracował jako specjalista ds. prawnych w miejskiej spółce "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o. o., a także w Drugim Domu Pomocy Społecznej w Łodzi. Ma 31 lat, jest łodzianinem.

 

 

.