A A A

mlodziez 700Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG otrzyma dofinansowanie na dwa projekty realizowane w ramach programu "Młodzież w działaniu". Łączna suma, którą otrzyma stowarzyszenie to prawie 14 tys. euro.

Pierwszy projekt "ZGRYWALIZACJA - zagraj w mieście" będzie trwać od 1 sierpnia 2012 do 31 marca 2013. Grupę inicjatywną tworzą: Marta Kaczmarek, Justyna Zielińska, Jakub Szymański i Adrian Skoczylas (koordynator). Od września do lutego młodzi zgierzanie w wieku 16-30 będą brać udział w kilkutygodniowej grze miejskiej, w której wykonywać będą zadania związane z aktywnością obywatelską, postawami proekologicznymi, zdrowym trybem życia oraz poznawaniem kultury i historii. Nagroda dla zwycięskiej 5-osobowej grupy to wycieczka. Równolegle odbywać się będą warsztaty z tematyki mediów, dziennikarstwa, marketingu i "grywalizacji". Kwota dofinansowania tego projektu to 3 850 euro.

Drugi projekt to międzynarodowa wymiana młodzieży pt. "I + U = WE". W dniach 28 października - 4 listopada do Zgierza przyjadą młodzi Austriacy oraz Turcy. Spotkanie budowane będzie wokół działań z zakresu teatru, tańca, sztuk graficznych oraz malarskich. Odbędą się warsztaty, sesja zdjęciowa oraz wystawa połaczona z happeningiem. Projekt będzie okazją do rozmów na temat różnic oraz podobieństw kulturowych. Kwota dofinansowania wymiany międzynarodowej to 10 tys. euro.

- Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że otrzymaliśmy pieniadze na oba projekty - mówi Justyna Zielińska, prezeska Stowarzyszenia. - To będzie duże wyzwanie realizowac dwie rzeczy jednocześnie, w tym wymianę międzynarodowa, ale wierzę, że wszystko zakończy się sukcesem. Już dziś zachęcam zgierzan do szukania informacji o naszych projektach, zwłaszcza "ZGRYWALIZACJI", do udziału w której serdecznie zapraszam!

 

 

.