A A A

Badanie w UMZPrezydent Miasta Zgierza zaprasza do wzięcia udziału w badaniu satysfakcji klientów Urzędu Miasta Zgierza i wyrażeniu swojej opinii dotyczącej pracy naszego urzędu. Badanie będzie polegało na wypełnieniu krótkiej, anonimowej ankiety w dniach 12 lipca - 2 sierpnia 2012 r.

Ankiety będą wydawane w budynkach Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16) oraz Urzędu Stanu Cywilnego (ul. 1 Maja 5).

Zwrot wypełnionych ankiet umożliwią urny ustawione na parterze budynków UMZ i USC. Wszelką pomocą będą służyć wyznaczeni ankieterzy.

Ankieta ma na celu zapoznanie się z Państwa poglądami na temat jakości pracy Urzędu Miasta Zgierza. Wszystkie Państwa odpowiedzi i sugestie zostaną przeanalizowane i wykorzystane do usprawnienia naszej pracy.

Państwa ocena będzie pomocna w doskonaleniu procesów obsługi klienta i poprawie efektywności pracy urzędników oraz przyczyni się do jeszcze bardziej przyjaznej atmosfery wzajemnych kontaktów Państwa i naszego urzędu.

Zapewniamy całkowitą poufność i anonimowość badania - odpowiedzi będą prezentowane jedynie w zbiorczych zestawieniach bez możliwości identyfikacji z konkretną osobą.

 

dr Iwona Wieczorek
Prezydent Miasta Zgierza

 

Badanie jest elementem projektu "Akademia Dobrego Rządzenia", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym udział bierze Miasto Zgierz.

 

.