A A A

Łza nie ugasi pożaru!Polskie lasy, ze względu na swój charakter i strukturę gatunkową (przewaga lasów iglastych), co roku płoną ponad 10 tysięcy razy i należą do najbardziej zagrożonych pożarami w Europie. Aż 9 na 10 spowodowanych jest zaprószeniem ognia przez ludzi. Do najczęstszych przyczyn należą m.in. rozpalanie ognisk w miejscach niedozwolonych, wchodzenie do lasu mimo okresowych zakazów, wyrzucanie niedopałków, wypalanie traw, a także celowe podpalenia, w wyniku których dochodzi do ponad 45% ogólnej liczby pożarów.


Efekty takich zachowań bywają tragiczne zarówno dla środowiska, jak i osób będących sprawcami pożarów. Wskutek pożarów lasów znacznej redukcji ulega ich różnorodność biologiczna. Dochodzi do częściowego lub całkowitego uszkodzenia roślin, wymierania organizmów glebowych, a także zwierząt. Osłabione drzewa są atakowane przez szkodliwe owady i grzyby pasożytnicze, co w konsekwencji prowadzi do ich zamierania. Podczas pożaru do atmosfery uwalniane są tlenki węgla, cząstki stałe i ciekłe (dymy), węglowodory oraz tlenki azotu.


Lasy Państwowe dysponują unikatowym na skalę światową systemem ochrony przeciwpożarowej, dzięki któremu pożary są wykrywane i tłumione zanim zdołają się rozprzestrzenić. Przeciętna powierzchnia tych wypadków spadła z 1,2 ha w początku lat 90. do niecałych 0,3 ha obecnie. W skład systemu wchodzi m.in. prawie 650 punktów obserwacji (w tym ponad 180 wyposażonych w kamery), samoloty oraz śmigłowce patrolowe i gaśnicze, kilkaset własnych samochodów gaśniczych i motopomp, około 12,5 tysiąca punktów czerpania wody w lasach. System ten pochłania ponad 70 mln zł rocznie.


Aby podnieść świadomość Polaków w zakresie odpowiedzialnego zachowania w lesie i jego otoczeniu Lasy Państwowe przygotowały kampanię informacyjno – edukacyjną „Świadomi Zagrożenia”, która skierowana jest do mieszkańców terenów sąsiadujących z kompleksami leśnymi oraz do turystów. Więcej informacji o projekcie oraz leśny savoir – vivre znaleźć można na stronie www.swiadomizgarozenia.pl
 

Źródło: Monika Gering

.