A A A

 

Bogumiła KapustaBogumiła Kapusta straci funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza. Taką decyzję podjęła Prezydent Iwona Wieczorek, kierując się stanowiskiem koalicjanta, Klubu Radnych PiS.

Na XXVI sesji RMZ prezydent Wieczorek podkreśliła, że jest zadowolona z pracy Bogumiły Kapusty, niemniej zmiany chce Klub Radnych PiS, który jest koalicjantem prezydent i głosował za udzieleniem jej absolutorium. Nie podano przyczyn takiego stanowiska PiS.

Bogumiłę Kapustę za jej odpowiedzialność, rzetelność i wiedzę pochwaliła także radna PO, Beata Świątczak. Dodała, że zmiana na tym stanowisku odbije się na dobru miasta.

Przewodniczący Klubu PiS Marek Sencerek powiedział, że cieszy się z pochwalnych głosów dla Bogumiły Kapusty. Dodał, że "decyzje klubu nie biorą się z rękawa", a o nowym zastępcy prezydent zdecyduje Klub PiS, jako koalicjant.

Bogumiła Kapusta podziękowała wszystkim za współpracę, głównie podległym wydziałom oraz prezydent Wieczorek.

Bogumiła Kapusta objęła swoją funkcję w grudniu 2010 r. Na to stanowisko zaproponował ją koalicyjny PiS. Nadzorowała prace m.in. Wydziału Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi, zaangażowanego w projekt Rewitalizacji Historycznego Centrum Zgierza.

Nowym zastępcą prezydent Iwony Wieczorek ma zostać Przemysław Staniszewski, obecnie zatrudniony w miejskiej spółce Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz.

 

 

.