A A A

VI kadencja Sejmu dobiegła końca – 15 i 16 września odbyło się ostatnie, setne posiedzenie Sejmu. Nadszedł czas na podsumowanie pracy posłów, szczególnie tych, którzy ponownie ubiegają się o mandaty poselskie.

W wyborach w 2007 roku z okręgu sieradzkiego mandaty otrzymało 12 kandydatów. Okręg nr 11, do którego należy także Zgierz, reprezentowało 5 posłów z PiS-u, 4 z PO, 2 z PSL i 1 z SLD. Niemal wszyscy wybrani cztery lata temu ponownie startują w wyborach – wyjątek Anita Błochowiak z SLD, która zdecydowała się nie startować w wyborach w 2011 roku. Ponadto, poseł PiS, Wojciech Zarzycki, wszedł do Sejmu w połowie kadencji w 2009 roku, zastępując Pawła Zalewskiego, wybranego na posła do Parlamentu Europejskiego. Statystyki dotyczące działalności poselskiej w trakcie stu posiedzeń Sejmu VI kadencji (2007-2011) przedstawiamy na podstawie danych ze strony sejmowej (sejm.gov.pl).

Pierwszy rodzaj aktywności to składanie poselskich projektów ustaw, często równoznaczne wyłącznie ze podpisania się pod nimi. Sprawdzając dotyczące jej statystyki warto pamiętać o tym, że prawo do złożenia projektu ma grupa co najmniej 15 posłów, choć często projekty zgłasza kilkudziesięciu posłów z danego klubu albo nawet wszyscy jego członkowie. Najwięcej, bo aż 165 poselskich projektów ustaw razem ze swoimi partyjnymi kolegami złożył Tadeusz Woźniak z PiS – sejmowy rekordzista zgłosił ich 186. Nieco mniej (łącznie 144) takich projektów złożyła Krystyna Grabicka także z PiS. Najmniej aktywni w tej dziedzinie spośród posłów z naszego okręgu są Stanisław Olas z PSL (38) oraz Artur Dunin (33) i Andrzej Biernat (30) z PO. Średnia dla Sejmu wyniosła ok. 50 projektów podpisanych przez posła.

Niejednokrotnie widzimy puste sale Sejmowe – to najczęściej ma miejsce w trakcie debat nad różnymi tematami, które niekoniecznie muszą interesować wszystkich posłów. Udział w głosowaniach to jednak coś innego, w wielu przypadkach liczy się bowiem każdy głos. Pod tym względem najlepiej (także na tle całego Sejmu) wypadł Artur Dunin z PO, który opuścił zaledwie 11 głosowań, co daje 99,87% frekwencji (odbyło się w sumie 8437 głosowań). Pochwalić należy również Agnieszkę Hanajczyk, Cezarego Tomczyka (PO) oraz Marka Matuszewskiego i Wojciecha Zarzyckiego (PiS), którzy opuścili ok. 2-3% z nich. Najgorzej pod tym względem w naszym okręgu prezentują się Stanisław Olas (PSL) oraz Krystyna Grabicka (PiS), którzy nie brali udziału w 8-9% głosowań. Średnio posłowie opuszczają ok. 9-10 procent głosowań.

Inną formą sprawdzenia poselskiej działalności jest porównanie złożonych przez posłów interpelacji oraz poselskich zapytań. Tu najlepiej z naszego okręgu prezentuje się Mieczysław Łuczak z PSL, który jest autorem 160 interpelacji – drugi w kolejności Piotr Polak z PiS ma ich 149. Dość dużo mają interpelacji na swoich kontach mają Cezary Tomczyk (114) i Agnieszka Hanajczyk (81) z PO. Najmniej zgłosili ich Andrzej Biernat (8) z PO i Stanisław Olas (1) z PSL. Średnio każdy poseł wnosi ok. 50 interpelacji, a rekordzistom udało się zgłosić ponad 1000.

Posłowie nie raz także zabierają głos w debatach, wypowiadając stanowisko swoje lub klubu albo zadając pytania. Średnia w tej kadencji wyniosła ok. 70 na jednego posła. Jeśli chodzi o reprezentantów okręgu sieradzkiego to zdecydowanie najczęściej na mównicy pokazywał się Piotr Polak z PiS, który zabierał głos 342 razy. Kolejne miejsca pod tym względem zajęli Marek Matuszewski (219 wypowiedzi), Tadeusz Woźniak (211 wypowiedzi), oraz Wojciech Zarzycki (128 wypowiedzi w czasie połowy kadencji) – wszyscy z PiS. Najmniej aktywni w tej dziedzinie są Cezary Tomczyk (48 wypowiedzi) oraz Andrzej Biernat (42 wypowiedzi) – obaj z PO.

Jeszcze jedną możliwością dla posła, by „zaistnieć” jest wydawanie oświadczeń z mównicy sejmowej. Nie mają one w zasadzie mocy prawnej, ale zwracają uwagę na ważne sprawy – zwłaszcza dla społeczeństw lokalnych, które poseł reprezentuje. Rekordzista w Sejmie zanotował ponad 160 oświadczeń. Najwięcej spośród posłów okręgu sieradzkiego wygłosił Piotr Polak (PiS) – w sumie 32, z czego głównie dotyczyły one Wielunia oraz okolicznościowych świąt i rocznic. Nieco mniej, bo 18 było autorstwa Tadeusza Woźniaka, również z PiS-u. Na temat Zgierza najwięcej wypowiadali się Marek Matuszewski (8 oświadczeń, m. in. o 66. rocznicy egzekucji stu straconych, kopalni węgla brunatnego w gminie Zgierz i zagrożenia linii 46) oraz Artur Dunin (6 oświadczeń, w tym zdementowanie pogłosek o zaniechaniu budowy drogi S14 oraz wspomnienie 66. rocznicy egzekucji stu straconych). Ani razu głosu w formie oświadczenia nie zabrali Andrzej Biernat (PO) i Stanisław Olas (PSL).

Jako ostatnie - statystyki dotyczące sprawozdań przedstawionych na forum Sejmu. Są to wyniki prac komisji sejmowych dotyczących projektów ustaw. Poseł sprawozdawca w imieniu komisji poleca również zgromadzonym w Sejmie posłom, by daną ustawę przyjąć bądź odrzucić. Spośród posłów z okręgu sieradzkiego w roli sprawozdawcy 6-krotnie występowali Andrzej Biernat (w sprawie Euro 2012) oraz Artur Dunin (w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi). 5 razy sprawozdania przedstawiali Agnieszka Hanajczyk i Cezary Tomczyk (PO) oraz Mieczysław Łuczak z PSL.

Naturalnie wszystkie powyższe dane to jedynie statystyki, które nie zawsze w pełni obrazują prawdziwą pracę posłów bądź ich sukcesy – chociaż są one pewną formą sprawdzenia aktywności naszych reprezentantów w miejscu ich pracy. Na stronach sejm.gov.pl oraz sejmometr.pl można znaleźć jeszcze więcej danych na temat wszystkich posłów. Warto się z tym zapoznać zanim podejmie się decyzję, czy zaufać im ponownie, czy też zaznaczyć „krzyżyk” przy innym kandydacie bądź innej partii.

dane na podstawie sejm.gov.pl

Adrian Skoczylas

.