A A A

Już 21 listopada 2010 odbędzie się pierwsza tura wyborów samorządowych. Serwis EZG.INFO.PL przygotował z tej okazji garść cennych informacji dla zgierzan. Sprawdźcie na kogo możecie głosować - i jak to zrobić.

Na początek warto przypomnieć, że głosujemy na kandydatów:
 • na Prezydenta Miasta Zgierza (karta różowa)
 • do Rady Miasta Zgierza (karta biała)
 • do Rady Powiatu Zgierskiego (karta żółta)
 • do Sejmiku Województwa Łódzkiego (karta niebieska)
W każdych wyborach zakreślamy znak X (dwie skrzyżowane ze sobą linie) przy jednym kandydacie. Głos jest nieważny, jeśli nie postawimy znaku X przy żadnym kandydacie bądź gdy postawimy go przy więcej niż jednym kandydacie. Wyjątek stanowi zagłosowanie na więcej niż jednego kandydata z tej samej listy w wyborach do rady miasta, rady powiatu lub sejmiku województwa (wtedy głos w danych wyborach otrzymuje kandydat, który znajduje się wyżej na liście).
Głosowanie odbywa się od godziny 8.00 do 22.00.
Pamiętajmy o zabraniu ze sobą dokumentu z aktualnym zdjęciem, potwierdzającego tożsamość.
Na terenie Zgierza utworzono 38 obwodów, w których mieszczą się lokale wyborcze, gdzie możemy oddawać głosy na wybranych kandydatów. Lista obwodów oraz ich zasięg dostępny jest na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.
W wyborach na Prezydenta Miasta Zgierza startuje siedmiu kandydatów:
 • Artur Dunin [Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP]
 • Paweł Dziemdziela [Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej]
 • Radosław Gajda [Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość]
 • Mirosław Kolenda [Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Obywatelskie]
 • Stanisław Nowak [Komitet Wyborczy Wyborców Narodowo-Katolicka Wspólnota Zgierza]
 • Jerzy Sokół [Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Sokoła]
 • Iwona Wieczorek [Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe]
Prezydentem Miasta Zgierza zostanie ten kandydat, który w pierwszej turze zdobędzie ponad 50% wszystkich ważnych głosów. Jeśli żaden kandydat nie zdobędzie takiego poparcia, odbędzie się druga tura - 5 grudnia 2010 roku. Weźmie w niej udział tych dwóch kandydatów, którzy zdobyli najwięcej głosów spośród wszystkich.
W wyborach do Rady Miasta Zgierza miasto zostało podzielone na 3 okręgi, które widoczne są na mapie - szczegółowy opis dostępny jest na stronie Państwowej Komisji Wyborczej w zakładce "Wybory do rady miasta".
O mandaty w Radzie Miasta Zgierza ubiega się siedem komitetów wyborczych:
[Lista nr 1] Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
[Lista nr 2] Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
[Lista nr 4] Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
[Lista nr 5] Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
[Lista nr 20] Komitet Wyborczy Wyborców Narodowo-Katolicka Wspólnota Zgierza
[Lista nr 21] Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Sokoła
[Lista nr 22] Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Obywatelskie
Przedstawiamy listy kandydatów według okręgów wyborczych:
okręgu nr 1 mandaty radnych otrzyma 7 kandydatów, z okręgu nr 2 - 8 kandydatów, z okręgu nr 3 - również 8 kandydatów. W sumie w Radzie Miasta Zgierza zasiada 23 radnych.
Liczbę mandatów z danego okręgu ustala się w sposób proporcjonalny. Mandaty przypadające danej liście otrzymują ci kandydaci, którzy zgromadzili najwięcej głosów w ramach listy.
W wyborach do Rady Powiatu Zgierskiego, cały powiat zgierski został podzielony na 5 okręgów:
nr 1 - Miasto Zgierz
nr 2 - Miasto Głowno i Gmina Głowno
nr 3 - Miasto Ozorków, Gmina Ozorków i Gmina Parzęczew
nr 4 - Gmina Aleksandrów Łódzki
nr 5 - Gmina Stryków i Gmina Zgierz
okręgu nr 1 o mandaty radnych Rady Powiatu Zgierskiego ubiega się siedem list:
[Lista nr 1] Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
[Lista nr 2] Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
[Lista nr 4] Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
[Lista nr 5] Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
[Lista nr 15] Komitet Wyborczy Wspólnota Samorządowa "Nasz Powiat Zgierski"
[Lista nr 16] Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska - Samoobrona Andrzeja Leppera
[Lista nr 17] Komitet Wyborczy Krajowa Partia Emerytów i Rencistów
Przedstawiamy listy kandydatów do Rady Powiatu Zgierskiego z okręgu Miasto Zgierz:
okręgu nr 1 mandaty radnych otrzyma 10 kandydatów. Z okręgu nr 2 - 4, z okręgu nr 3 - 6, z okręgu nr 4 - 5 i z okręgu nr 5 - 4 kandydatów. W sumie w Radzie Powiatu Zgierskiego zasiada 29 radnych.
Podział mandatów odbywa się proporcjonalnie - tak samo jak w przypadku wyborów do Rady Miasta Zgierza. Udział w podziale mandatów biorą jednak tylko te listy, na które oddano co najmniej 5% ważnych głosów w skali powiatu.
W wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego, województwo zostało podzielone na 6 okręgówPowiat zgierski znalazł się w okręgu nr 3, razem z powiatami: kutnowskim, łowickim i łęczyckim.
W okręgu nr 3 o mandaty radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego ubiega się 10 list:
[Lista nr 1] Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
[Lista nr 2] Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
[Lista nr 3] Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80
[Lista nr 4] Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
[Lista nr 5] Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
[Lista nr 7] Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Wyborców Janusza Korwina-Mikke
[Lista nr 8] Komitet Wyborczy Krajowa Partia Emerytów i Rencistów
[Lista nr 9] Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej
[Lista nr 10] Komitet Wyborczy Wyborców Strażacki Komitet Wyborczy
[Lista nr 11] Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska - Samoobrona Andrzeja Leppera
Przedstawiamy listy kandydatów do Sejmiku Województwa Zgierskiego z okręgu nr 3:
Z okręgu nr 3 mandaty radnych otrzyma 6 kandydatów. W sumie w Sejmiku Województwa Łódzkiego zasiada 36 radnych.
Podział mandatów odbywa się w sposób proporcjonalny - podobnie jak w przypadku do Rady Miasta Zgierza czy Rady Powiatu Zgierskiego. Udział w podziale mandatów biorą tylko te listy, na które oddano co najmniej 5% ważnych głosów w skali województwa.
Więcej informacji wyborczych - dokumenty, wyjaśnienia oraz wizualizację wyborów - można znaleźć na stronach Państwowej Komisji Wyborczej.
.