A A A

Senior w Zgierzu14 czerwca w sali konferencyjnej Domów Tkaczy odbyło się spotkanie "Senior w Zgierzu" w ramach programu "Masz głos, masz wybór". W spotkaniu zorganizowanym przez Fundację Twórczy Aktywni uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Zgierza, organizacje pozarządowe oraz środowiska seniorów.

Jako pierwsza głos zabrała Jolanta Świderska, Naczelniczka Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i Młodzieży, która mówiła o procesie starzenia się społeczeństwa oraz przyczynach oraz skutkach tego zjawiska. Stwierdziła, że także na poziomie miasta należy podejmować działania, które stawią czoła sytuacjom dyskryminacji osób starszych.

Katarzyna Kapusta z Domu Dziennego Pobytu przedstawiła działalność placówki, która gromadzi starszych zgierzan i organizuje im czas w formie spacerów czy gier, daje możliwość spotkania się z przyjezdnymi grupami artystycznymi, a nawet wyjazdów wycieczkowych do innych miejsc w Polsce.

UMZ reprezentowała także Renata Malinowska, Pełnomocnik ds. Młodzieży. Z powodu służbowych na spotkaniu nie pojawiła się Prezydent Iwona Wieczorek.

O funkcjonowaniu Zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mówiła Alina Andrzejewska-Łęcka. Zajęcia, w większości bezpłatne, jakie oferuje ta wyjątkowa uczelnia to dobra okazja dla ludzi starszych, aby w dalszym ciągu się uczyli, ponieważ otaczający ich świat zmienia się bardzo szybko i trzeba się do niego przystosowywać. Przykładem mogą być zajęcia informatyki czy języka obcego. Prezeska ZU3W podkreśliła, że także aktywność fizyczna jest istotna - nordic walking to dobry początek.

Zgromadzeni zastanawiali się, co zrobić, aby zapewnić aktywność seniorom w różnym wieku, jak bowiem stwierdzono, seniorzy nie są jednorodną grupą, są osoby, które są w stanie wyjść z domu, ale są też ci, którym zdrowie już na to nie pozwala. Zwrócono uwagę na zachęcanie ludzi starszych do wzajemnej pomocy bądź spędzania wolnego czasu w klubach osiedlowych po to, by "dodawać życia do lat".

Ważny głos w dyskusji zabrała Ilona Majewska ze Stowarzyszenia Wielokulturowy Zgierz. Przyznała, że aktywizacja seniorów w ich własnym gronie jest jak najbardziej potrzebna, ale czas pójść naprzód i poważnie potraktować wyzwanie integracji ludzi starszych z ludźmi młodymi. Jako przykład podała projekt "Apetyt na kulturę", w którym nastolatki oraz osoby w podeszłym wieku wspólnie pracowały na warsztatach kulinarnych, świetnie się rozumiejąc i dobrze się czując w swoim towarzystwie.

Spotkanie miejmy nadzieję będzie początkiem dalszych starań o jak najlepsze umożliwienie sprawnego funkcjonowania ludzi starszych w Zgierzu, od opieki medycznej czy społecznej aż po rekreację. Wyzwania na dziś to przede wszystkim włączenie seniorów we wspólne z ludźmi młodymi aktywności oraz zmobilizowanie społeczności osiedlowych (jako najbliższych ludziom starszym) do poważnego potraktowania ich spraw oraz zajęcia się tymi osobami, które same z siebie nie czują potrzeby "wyjścia z domu".

 

Adrian Skoczylas

 

 

.