A A A

Radni31 maja na XXV sesji Rady Miasta Zgierza Jolanta Podwysocka z Fundacji Twórczy Aktywni zaprosiła Radnych do bezpośrednich spotkań z mieszkańcami w czasie miejskich świąt i imprez. Przekazane zostały także identyfikatory z napisami: "Radny" i "Radna".

Celem akcji, naklejek oraz identyfikatorów jest to, by radni Rady Miasta Zgierza stali się rozpoznawalni. Fundacja Twórczy Aktywni poprosiła również, by na stronie miasta zostały zamieszczone adresy mailowe wszystkich radnych oraz maile jednostek pomocniczych.

Wszystko to w ramach programu "Masz Głos, Masz Wybór".

Najbliższe dyżury radnych:

12 czerwca 2012 r. - Marek Hiliński, Elżbieta Krzewina           
19 czerwca 2012 r.
- Tomasz Kupis, Katarzyna Kupis-Wojciechowska           
26 czerwca 2012 r.
- Grzegorz Maciński, Andrzej Mięsok

 

 

.