A A A

Sesja PowiatuZarząd Powiatu Zgierskiego zdjął z porządku obrad dzisiejszej sesji pakiet projektów uchwał dotyczących przekazania do prowadzenia Gminie Miasto Zgierz Młodzieżowego Domu Kultury. Powodem było wycofanie się władz Zgierza z realizacji listu intencyjnego z 26 kwietnia br.

 

- W konsekwencji zgierski MDK pozostanie w strukturach organizacyjnych powiatu zgierskiego i będzie dalej prowadził swą działalność pod starym adresem przy ul. Długiej 42.- mówi Starosta Zgierski Krzysztof Kozanecki - Nieruchomość przy ul. Dąbrowskiego będziemy musieli oddać Wojewodzie Łódzkiemu, natomiast z powodu braku środków finansowych w znacznym stopniu będziemy zmuszeni ograniczyć działalność MDK-u, co nie było naszym zamiarem. Mieliśmy nadzieję, że wspólne finansowanie przez powiat zgierski i miasto oferty edukacyjno – kulturalnej dla dzieci i młodzieży pozwoli na zachowanie wszystkich kółek funkcjonujących do tej pory w placówce. Chcieliśmy, aby straty w oświacie i kulturze powiatu zgierskiego, w czasach kryzysu, były jak najmniejsze. Nasza polityka spowodowana jest koniecznością dotowania powiatowej oświaty w wysokości 10 mln zł rocznie, ponad kwotę, jaką powiat otrzymuje w ramach subwencji oświatowej.

 

Źródło: Małgorzata Tomczuk

www.powiat.zgierz.pl

.