A A A

Rada OsiedlaRady Osiedla to jednostki pomocnicze gminy, które monitorują sprawy najbliższe mieszkańcom osiedli. Sprawdź, co dzieje się w Twojej Radzie Osiedla!

 

 

 • Przybyłów

29 czerwca 2012 r. o godz. 18.00 w siedzibie Rady w Zgierzu, przy ul. Słowackiego 6 odbędzie się posiedzenie Rady Osiedla

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XIV posiedzenia Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu i stwierdzenie
  prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Zapytania i wnioski mieszkańców.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego
  budżetu Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu za I półrocze 2012 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu
  na II półrocze 2012 r.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Osiedla między posiedzeniami.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 8. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 9. Zakończenie posiedzenia.

 

 • Chełmy – Adelmówek

2 lipca 2012 r. o godz. 18.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgierzu, przy ul. Sadowej 6a odbędzie się posiedzenie Rady Osiedla.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie VI posiedzenia Rady Osiedla Chełmy-Adelmówek w Zgierzu i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Zapytania i wnioski mieszkańców.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego budżetu Rady Osiedla Chełmy-Adelmówek w Zgierzu za I półrocze 2012 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Osiedla Chełmy-Adelmówek w Zgierzu na II półrocze 2012 r.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Osiedla między posiedzeniami.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 8. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 9. Zakończenie posiedzenia.

 

 • Proboszczewice – Lućmierz

3 lipca 2012 r., o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Ozorkowskiej 68/70 w Zgierzu, odbędzie się XX posiedzenie Rady Osiedla Proboszczewice-Lućmierz w Zgierzu.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Proboszczewice-Lućmierz w Zgierzu.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania i wnioski mieszkańców.
4. Przygotowanie do III turnieju piłki nożnej.
5. Podsumowanie festynu osiedlowego.
6. Informacja na temat organizacji wycieczki.
7. Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Rady Osiedla Proboszczewice-Lućmierz w Zgierzu za I półrocze 2012 r. - podjęcie uchwały.
8. Propozycje planu pracy na II półrocze 2012 r. - podjęcie uchwały.
9. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie między posiedzeniami Rady Osiedla.
10.Sprawy bieżące.
11.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Osiedla.
12.Zakończenie posiedzenia.

 

 • Os. 650-lecia 

4 lipca 2012 r., o godz. 17.30 w siedzibie Rady Osiedla ul. Parzęczewska 38 B, odbędzie się XI posiedzenie Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu.
2. Uwagi do porządku obrad.
3. Zapytania mieszkańców.
4. Plan pracy na II półrocze 2012 r. - podjęcie uchwały.
5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego budżetu Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu za I półrocze 2012 roku – podjęcie uchwały.
6. Sprawozdanie z prac Zarządu Osiedla.
7. Sprawy bieżące i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
8. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Kurak 

Ostatnie posiedzenie Rady odbyło się 16 maja.

 

Nowe Miasto 

Ostatnie posiedzenie Rady odbyło się 23 kwietnia.

 

Piaskowice – Aniołów

Ostatnie posiedzenie Rady odbyło się 19 kwietnia.

 

Podleśna

Ostatnie posiedzenie Rady odbyło się 28 lutego.

 

Rudunki

Ostatnie posiedzenie Rady odbyło się 14 maja.

 

Stare Miasto

Ostatnie posiedzenie Rady odbyło się 24 kwietnia.

 

 

 

Zachęcamy do uczestnictwa w życiu osiedla, np. poprzez przychodzenie na posiedzenia Rady Osiedla oraz uczestnictwo w wyborach do tychże Rad. Będziemy na bieżąco informować o zbliżających się posiedzeniach.

 

Więcej o jednostkach pomocniczych w Zgierzu na stronie UMZ.

 

 

.