A A A

 

26 kwietnia władze powiatu zgierskiego i Zgierza podpisały list intencyjny, w sprawie przekazania z dniem 1 stycznia 2013 roku, prowadzenia Młodzieżowego Domu Kultury zgierskiemu samorządowi.

Powiat udzieli miastu pomocy finansowej w wysokości 350 tys. zł na przygotowanie realizacji tego zadania, ponadto od 2013 roku będzie co roku je dotował w kwocie 400 tys. zł. Miasto Zgierz otrzyma także mienie MDK, a do końca 2012 roku, uzyska prawo do władania nieruchomością, w której obecnie mieści się ta placówka oświatowa.

W liście, o którym mowa, powiat zadeklarował, że po dokonaniu wszelkich formalności, przekaże darowiznę na rzecz Zgierza, w postaci nieruchomości przy ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 18 (dawny budynek sądu). Dodatkowo Starosta Zgierski podejmie starania, by zgierski samorząd mógł nabyć nieruchomość przy ul. Długiej 43a (dawny budynek sądu).

.