A A A

modelarstwo

W czerwcu rozpoczynają się warsztaty artystyczne w ramach Zgierskiej Fabryki Talentów - projektu realizowanego przez Stowarzyszenie EZG: graffiti, dziennikarstwo, fotografia i modelarstwo. Nadal można zgłaszać się do udziału w zajęciach!

Każdy moduł tematyczny to 8 h bezpłatnych warsztatów prowadzonych przez profesjonalistów dla 12-osobowych grup. Rekrutacja na warsztaty odbywa się poprzez formularz.

Terminarz zajęć:

  • graffiti:

Warsztaty przeznaczone dla osób zainteresowanych działaniami plastycznymi z zakresu graffiti, sztuki ulicy, sztuki miejskiej w kontekście przestrzeni zewnętrznej. W programie zajęć znajdą się: teoria i historia graffiti, część praktyczna (tworzenie szkiców, malowanie sprayem, itd.).

Terminy warsztatów: 11 czerwca, godz. 14.00-16.00, ZHP Hufiec Zgierz (ul. Długa 29a); 7 lipca, kolejne terminy zostaną ustalone wkrótce

  • dziennikarstwo

W programie zaplanowano: zapoznanie uczestników warsztatów z podstawową wiedzą dotyczącą dziennikarstwa, nabycie przez uczestników umiejętności posługiwania się gatunkami dziennikarskimi jak np. reportaż, wywiad, news, relacja i inne,  doskonalenie sprawności językowej.

Terminy warsztatów: 19 czerwca i 28 czerwca, godz. 11.00-15.00, Radio EZG, Długa 15

  • fotografia

Spotkania pozwolą zdobyć przydatną wiedzę o tym, jak fotografować, w jaki sposób efektywnie wykorzystać możliwości aparatu, jak pracować z obiektem, planem zdjęciowym, a także w jaki sposób korzystać z programów graficznych. Główną tematyką fotografii będzie zgierska przestrzeń (street foto).

Terminy warsztatów: 25 czerwca i 27 czerwca, godz. 12.00-14.00, Muzeum Miasta Zgierza dwa kolejne prawdopodobnie 2 i 4 lipca

  • modelarstwo

Warsztaty z udziałem zgierskiej pracowni modelarskiej, których celem będzie edukacja historyczna poprzez tworzenie modeli z przygotowanych wcześniej materiałów (np. domy tkaczy). Warsztaty modelarskie stanowią alternatywną, ciekawą i kreatywną formę spędzania wolnego czasu, takie ćwiczenie umożliwia rozwój zdolności manualnych, plastycznych, rozszerza horyzonty estetyczne i historyczne.

Terminy warsztatów: 29 czerwca, godz. 16.00-18.00 (kolejne zajęcia we wrześniu)

Warsztaty z DJ-ingu oraz hip-hopu rozpoczną się we wrześniu.

.