A A A

polin

Młodzieżowa Akademia Historii gościła w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Zgierscy uczniowie i uczennice odwiedzili wystawę stałą poświęconą 1000-letniej historii polskich Żydów oraz wzięli udział w warsztatach nt. wielokulturowości.

Muzeum POLIN jest nowoczesną instytucją kultury – muzeum historycznym ukazującym 1000 lat dziejów polskich Żydów. Jest też miejscem spotkań i dialogu tych wszystkich, którzy pragną lepiej poznać przeszłość i współczesną kulturę żydowską, którzy z polsko-żydowskiej historii chcą wyciągnąć wnioski na przyszłość, którzy chcą zmierzyć się ze stereotypami i stawić czoła współczesnym zagrożeniom, takimi jak ksenofobia i nacjonalistyczne uprzedzenia. Służąc ideom otwartości, tolerancji i prawdy Muzeum Polin przyczynia się do wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów.

Warsztaty "Dzieci Abrahama. O dialogu trzech religii" opowiadają o podobieństwach i różnicach chrześcijaństwa, islamu i judaizmu. W czasie warsztatów uczniowie i uczennice mieli szansę przyjrzeć się tym podobieństwom i różnicom. Poznali historię kilkorga swoich rówieśników, którzy mimo różnic religijnych starają się dojść do porozumienia. 

.