A A A

 

maszglos2017Podczas Gali "Super Samorząd" Stowarzyszenie EZG otrzymało wyróżnienie od Fundacji im. Stefana Batorego w ogólnopolskiej akcji "Masz Głos". Jury doceniło rozpoczęcie działań na rzecz wzmocnienia i integracji zgierskich rad osiedli.

W ramach tegorocznej akcji Stowarzyszenie EZG przeprowadziło warsztaty z udziałem rad osiedli nt. ich działalności, problemów oraz potrzeb. Podczas spotkania powstał pomysł stworzenia porozumienia lub forum rad osiedli, za pośrednictwem którego mogłyby mówić wspólnym głosem. Stowarzyszenie zaproponowało również publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej protokołów z posiedzeń komisji Rady Miasta oraz jednostek pomocniczych. Prezydent Przemysław Staniszewski przychylił się do wniosku, dzięki czemu od początku 2017 roku mieszkańcy i mieszkanki Zgierza mogą sprawdzić w Internecie o czym dyskutowali radni i radne podczas komisji. 

Celem akcji "Masz Głos" jest wspieranie mieszkańców i mieszkanki z całej Polski w działaniu na rzecz najbliższego otoczenia, we współpracy z władzami lokalnymi. W tym roku działania podjęło ponad 300 gmin z całej Polski. Stowarzyszenie EZG współpracowało w grupie regionalnej z Fundacją Aktywności Lokalnej z Poznania i otrzymało wyróżnienie jako jedyna organizacja z województwa łódzkiego. 

Wyróżnienie podczas Gali 5 czerwca 2017 roku na Zamku Królewskim odebrał prezes Stowarzyszenia, Adrian Skoczylas. W 2016 roku Stowarzyszenie EZG i władze Miasta Zgierza wspólnie otrzymali nagrodę "Super Samorząd" za wprowadzenie i promocję pierwszej edycji Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego we współpracy z różnorodnymi grupami społecznymi. 

.