A A A

 

wielokulturowyzgierzZrealizujemy kolejny projekt związany z historią Zgierza! Dzięki dofinansowaniu z programu "Patriotyzm Jutra" Muzeum Historii Polski w Warszawie przypomnimy historię wielokulturowego Zgierza w ramach projektu "Zachować pamięć, odkryć ślady".

Projekt nawiązuje do wielokulturowej historii Zgierza, chcąc upamiętnić dzieje lokalnych społeczności wyznaniowych(katolickiej, ewangelickiej, żydowskiej, mariawickiej). W programie znajdą się konkursy fotograficzny i plastyczny oraz stworzenie gry karcianej i filmu edukacyjnego o historii zgierskich religii. W realizację projektu włączona zostanie 16-osobowa grupa młodzieży, która dzięki cyklowi warsztatów, wykładów i działań w przestrzeni, stanie się zespołem "młodych lokalnych historyków".

W celu popularyzacji lokalnej historii odbędzie się 5 spacerów historycznych, które przybliżą dziejeparafii katolickiej, ewangelickiej oraz gminy żydowskiej w Zgierzu. Gra karciana będzie popularyzować wiedzę o historiizgierskich wyznań, stanowiąc narzędzie edukacyjne i turystyczne. Film o zgierskich parafiach będzie syntezą zdobytej w projekcie wiedzy.
Projekt zrealizujeStowarzyszenie EZG we współpracy z Muzeum Miasta Zgierza.
.