A A A
Beata Świątczak

Beata Świątczak

Klub Radnych Przemysława Staniszewskiego

Osiedle 650-lecia, okręg 2

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej

 

Najważniejsze inicjatywy i sprawy ogólnomiejskie, które podjęłam
 • Modernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 3
 • Ograniczenie poruszania się TIR-ów na ul. Gałczyńskiego
 • Utworzenie gabinetu stomatologicznego w MZPR w Zgierzu dla zgierskich dzieci
 • Modernizacja ul. Kamiennej
 • Akademia Zdrowia - ciąg dalszy
 • Utworzenie medycyny sportowej w MZPR
 • Poprawa bezpieceństwa na ul. Gałczyńskiego przy Centrum Handlowym
 • Zainstalowanie świateł na ul. Parzęczewska-Staffa przy kościele

 

Najważniejsze inicjatywy i sprawy w moim okręgu wyborczym, które podjęłam

 • Wiata przystankowa przy ul. Parzęczewskiej 38
 • Siłownia "pod chmurką"
 • Przystanek linii nr 7
 • Ułożenie płyt chodnikowych przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wzdłuż bloków
 • Oświetlenie przy ww. ośrodku

 

Najważniejsze tematy, które podjęłam w ramach pracy w komisjach Rady Miasta Zgierza
 • Zwiększenie możliwości przyjmowanych dzieci do żłobka lub budowa nowych
 • Utworzenie gabinetu stomatologicznego w Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych
 • Poradnia psychologiczna dla dzieci w MZPR
 • "Pudełko życia" dla osób starszych
 • Propozycje związane z wprowadzeniem reformy oświaty
 • Miejsca parkingowe przy bloku 17
 • Informatyzacja w MZPR
 • Zakup USG dla MZPR
 • Złożenie wniosków do budżetu obywatelskiego w poprzedniej kadencji

 

Problemy najczęściej zgłaszane przez mieszkańców i mieszkanki podczas dyżurów lub przez mail i inne formy kontaktu

Na dyżury prawie nikt nie zgłasza się. Mam telefony od mieszkańców lub znajdują mnie w pracy. Proszą o pomoc w sprawach zdrowotnych, mieszkaniowych, etc.

Ocena współpracy z jednostką pomocniczą funkcjonującą na reprezentowanym przeze mnie osiedlu

Oceniam bardzo źle, choć jestem jej członkiem. Jednostka ma problem natury ludzkiej, nie mogą się porozumieć ludzie ze sobą, były nowe wybory przewodniczącego. Wg mojej opinii jednostka do likwidacji.

Ocena współpracy z Prezydentem Przemysławem Staniszewskim. Tematy podjęte wspólnie.

Bardzo dobrze.

 • Rewitalizacja ulicy Długiej
 • Inicajtywy drogowe na terenie całego miasta
 • Termomodernizacja placówek oświatowych
 • Inwestycje na ul. Chemików, adaptacja na lokale mieszkaniowe

 

Inicjatywy i tematy, które planuję podjąć w drugiej części kadencji

Inwestycje i rozwój miasta w każdym kierunku

Możliwość zwiększenia ilości miejsc w żłobkach i przedszkolach

Budowa lokali mieszkaniowych - skrócenie czasu oczekiwania na otrzymanie lokalu

 

Usprawnić funkcjonowanie Rady Miasta i wzmonić kontakt radnych ze zgierzanami i zgierzankami mogłoby...

Mieszkańcy nie interesują się swoim Miastem. Nie przychodzą na nasze dyżury, nie przychodzą na Sesję. A ci co przychodzą to są ciągle ci sami i chodzi o politykę, a nie o dobro naszego miasta. Ci co potrzebują naszej pomoc potrafią nas odszukac. Myślę, że powinny być z nami spotkania w TV Centrum, wywiady w gazecie - to pozwoli na poznanie nas bardziej.
.