A A A
Jakub Pyrzanowski

Jakub Pyrzanowski

Klub Radnych Przemysława Staniszewskiego

Rudunki, okręg 21

Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

Komisja Inicjatyw Gospodarczych

 

Najważniejsze inicjatywy i sprawy ogólnomiejskie, które podjąłem
 • Akcja „10% od Radnego” – polegająca na przekazywaniu 10% diety radnego na cele charytatywne (akcja obecnie zawieszona, ale zostanie odnowiona w marcu 2017 roku)
 • Utworzenie w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki Strefy grillowania – poprzez zmianę regulaminu parki miejskiego udało wyznaczyć się w nim strefę grillowania oraz ustawić specjalny kosz na gorący żar z grilla
 • Organizacja spotkania z dyrektorami i nauczycielami ze zgierskich szkół w celu przedstawienia im możliwości aplikowania o fundusze z programu Erasmus Plus
 • Zainicjowanie organizacji Dni Miast Partnerskich (w 2015 roku), a obecnie utrzymywanie kontaktu z miastami (m.in. działania kulturalne)

 

Najważniejsze inicjatywy i sprawy w moim okręgu wyborczym, które podjąłem

 • Utworzenie plaży w Ośrodku MALINKA
 • Zainstalowanie oświetlenia na ulicy Rembielińskiego między Stępowizną, a Przedwiośniem
 • Poprawienie bezpieczeństwa na ulicy Urzędniczej
 • Pomoc mieszkańcom ulicy Przemysłowej

 

Najważniejsze tematy, które podjąłem w ramach pracy w komisjach Rady Miasta Zgierza
 • Utworzenie Nowego Centrum Kultury w Zgierzu
 • Współpraca miasta ze spółdzielniami socjalnymi
 • Organizacja Dni Miast Partnerskich i współpraca z tymi miastami

 

Problemy najczęściej zgłaszane przez mieszkańców i mieszkanki podczas dyżurów lub przez mail i inne formy kontaktu
 • Bezpieczeństwo na ulicach na osiedlu Rudunki
 • Naprawa ulic na Rudunukach
 • Problemy z odbiorem śmieci
 • Stworzenie w mieście parku dla psów
 • Prośby o pomoc w załatwieniu spraw urzędowych – do kogo się zgłosić itd.

 

Ocena współpracy z jednostką pomocniczą funkcjonującą na reprezentowanym przeze mnie osiedlu

Jednostka pomocnicza (tj. Rada Osiedla Rudunki) dość często składa pisma do urzędu miasta w różnych sprawach (naprawa ulic itp.). Organizuje również imprezy okolicznościowe (Dzień Kobiet, spotkanie noworoczne). Jestem dość krytyczny w stosunku funkcjonowania Rady Osiedla. Moja współpraca opiera się na wspólnych spotkania i rozmowie na poszczególne tematy dotyczące osiedla. 

Ocena współpracy z Prezydentem Przemysławem Staniszewskim. Tematy podjęte wspólnie.

Współpracę z Panem Prezydentem oceniam bardzo dobrze. Jest to osoba kontaktowa, która chętnie angażuje się w inicjatywy i działa na rzecz poprawy jakości życia w Zgierzu. Najważniejsze tematy:

 • Ustaliliśmy teren do strefy grillowania
 • Działaliśmy na rzecz utrzymania bieżącego dróg na Rudunkach
 • Rozmawialiśmy na temat utworzenia Budżetu Obywatelskiego (który w 2017 będzie miał swoją III edycję)
 • Utworzenie Nowego Centrum Kultury w Starym Młynie

 

Inicjatywy i tematy, które planuję podjąć w drugiej części kadencji

Najważniejsze tematy dla mnie to:

 • Poprawa jakości dróg na Rudnukach (remont ulic)
 • Utworzenie ścieżki rowerowej łączącej Park Miejski z Malinką
 • Monitorowanie prac na rzecz Nowego Centrum Kultury
 • Wsparcie Szkoły Podstawowej nr 3 i Przedszkola nr 10 (oraz innych szkół i przedszkoli) w aplikowaniu o środki zewnętrzne
 • Uporządkowanie Ośrodka Malinka
 • Odwonienie Rudunek

 

Usprawnić funkcjonowanie Rady Miasta i wzmonić kontakt radnych ze zgierzanami i zgierzankami mogłoby...

Mieszkańcy miasta wiedzą, gdzie mieszkam, mają dostęp do mojego numer telefonu, dwóch adresów mail, mają możliwość spotkania się podczas dyżurów, po/przed komisjami oraz na sesji rady miasta. Jestem również gotowy na spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne. Od maja/czerwca chcę organizować spotkania z mieszkańcami na osiedlu. Oprócz tego nie wiem jak wzmocnić KONTAKT radnych ze zgierzanami i zgierzankami.

 

.