A A A
Henryka Piekut

Henryka Piekut

Klub Radnych Przemysława Staniszewskiego

Rudunki, okręg 22

Komisja Spraw Obywatelskich

Komisja Inicjatyw Gospodarczych

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej 

 

Najważniejsze inicjatywy i sprawy ogólnomiejskie, które podjęłam
 • Inicjatywa w pracach związanych z tworzeniem budżetu obywatelskiego
 • Promocja projektów budżetu obywatelskiego, propagowanie tych inwestycji
 • Zmiana w wizerunku w odbiorze przez osoby kwadratu ulic ks. Rembowskiego, 1 go Maja, Narutowicza i Długiej, współpraca z p. Fundacją DOM przy ul. Narutowicza
 • Modernizacja placu Targowego i doprowadzenie go do wymogów XXI w.

 

Najważniejsze inicjatywy i sprawy w moim okręgu wyborczym, które podjęłam

 • Oświetlenie ulic - w roku 2016 doświetlenie ul. Rembieliński do ul. Przedwiośnie
 • Ławczki dla pasażerów autobusu na przystankach
 • Utwardzenie dróg gwruntowych - w 2016 r. ul. Asnyka
 • Przychodnia Zdrowia nr 1 przy ul. Fijałkowskiego - ożywienie działalności, aby nie straciła swojej rangi
 • Obwodnica Północna do Zakładów Atlas i Polopren, pilnowanie, aby miała swoje pozytywne zakończenie

 

Najważniejsze tematy, które podjęłam w ramach pracy w komisjach Rady Miasta Zgierza
 • Komisja Zdrowia - Członek Rady Społecznej MZPR
 • Budżet obywatelski - członek w Zespole
 • Siatka komunikacyjna na terenie Miasta Zgierza 

 

Problemy najczęściej zgłaszane przez mieszkańców i mieszkanki podczas dyżurów lub przez mail i inne formy kontaktu

Na dyżury w Urzędzie Miasta Zgierza nie zgłaszają się mieszkańcy. Informacje o ich bolączkach uzyskuję w bezpośrednich kontatkach z mieszkańcami.

Ocena współpracy z jednostką pomocniczą funkcjonującą na reprezentowanym przeze mnie osiedlu

Będąc jednocześnie Radną Rady Miasta Zgierza i Radną Osiedla - oceniam ją bardzo dobrze i dzięki temu z pierwszej ręki znam bolączki okręgu, skąd kandydowałam.

Ocena współpracy z Prezydentem Przemysławem Staniszewskim. Tematy podjęte wspólnie.

Współpracę oceniam bardzo dobrze. Wreszcie jest dialog i można zaobserwować, że Zgierz ma wreszcie dobrego gospodarza, który widzi wiele i stara się zrobić dużo dobrego dla Miasta.

Inicjatywy i tematy, które planuję podjąć w drugiej części kadencji
 • Bezpieczeństwo Mieszkańców - doświetlanie nieoświetlonych ulic
 • Lepsza komunikacja - możliwość prac związanych z lepszą częstotliwością kursów autobusów
 • Utwardzenie dróg gruntowych i porawa stanu chodników już istniejących oraz budowa nowych

 

Usprawnić funkcjonowanie Rady Miasta i wzmonić kontakt radnych ze zgierzanami i zgierzankami mogłoby...

Zwiększyć bezpośredni kontakt radnych z mieszkańcami, w większej skali informować ich o sprawach miasta, bo na wspólnym dialogu zyskamy wszyscy.

 

.