A A A
Tomasz Kupis

Tomasz Kupis

Klub Radnych Przemysława Staniszewskiego

Osiedle 650-lecia, okręg 4

Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

 

Najważniejsze inicjatywy i sprawy ogólnomiejskie, które podjąłem
 • Termomodernizacja 24 budynków użyteczności publicznej w ramach projektu PPP
 • Remont wiaduktu, budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu komunikacyjnym ul. Dygasińskiego i ul. Czerwińskiego.
 • Remont ul. Dygasińskiego od ul. Kasprowicza do wiaduktu kolejowego.
 • Remont ul. Orkana od ul. Kasprowicza do ul. Dolnej.
 • Remont ul. Kwasowej odcinek od ul. Energetyków do ul. Boruty, w Parku Przemysłowym „Boruta”
 • Remont targowiska miejskiego I część.
 • Letnie kino na „Malince”.
 • Modernizacja instalacji wody basenowej w Miejskim Zakładzie Kąpielowym w Zgierzu ul. Łęczycka 24.
 • Budowa nowych mieszkań komunalnych przy ul. Długiej 20A.
 • Przebudowa Budynku po szkole na mieszkania komunalne w Zgierzu ul. Chemików 9-11
 • Budowa nowego parkingu przy Przychodni i Miejskim Zakładzie Kąpielowym przy ul. Łęczyckiej
 • Budowa nowego parkingu wraz z remontem drogi wewnętrznej przy blokach 57,53 (uwaga; inwestycja realizowana przez Zgierską Spółdzielnię Mieszkaniową.
 • Budowa odcinka ścieżki rowerowej na osiedlu 650 ul. Boya Żeleńskiego do ul. Parzęczewskiej.

 

Najważniejsze inicjatywy i sprawy w moim okręgu wyborczym, które podjąłem

 • Budowa nowego parkingu wraz z remontem drogi wewnętrznej przy blokach 57, 53 (uwaga; inwestycja realizowana przez Zgierską Spółdzielnie Mieszkaniową)
 • Remont ul. Kamiennej.
 • Termomodernizacja budynków Szkolnych i Przedszkolnych.

 

Najważniejsze tematy, które podjąłem w ramach pracy w komisjach Rady Miasta Zgierza
 • Przychodnia medycyny sportowej.
 • Remont wiaduktu, budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu komunikacyjnym ul. Dygasińskiego i ul. Czerwińskiego.
 • Remont ul. Dygasińskiego od ul. Kasprowicza do wiaduktu kolejowego.
 • Budowa nowych mieszkań komunalnych przy ul. Długiej 20A.
 • Przebudowa Budynku po szkole na mieszkania komunalne w Zgierzu ul. Chemików 9-11.
 • Budowa nowego parkingu przy Przychodni i Miejskim Zakładzie Kąpielowym przy ul. Łęczyckiej
 • Modernizacja instalacji wody basenowej w Miejskim Zakładzie Kąpielowym w Zgierzu ul. Łęczycka 24.
 • Remont targowiska miejskiego I część.

 

Problemy najczęściej zgłaszane przez mieszkańców i mieszkanki podczas dyżurów lub przez mail i inne formy kontaktu
 • Brak poradni medycyny sportowej.
 • Zły stan techniczny dróg i chodników, parkingów, brak sieci ścieżek rowerowych.
 • Zły stan budynków użyteczności publicznej: szkół, przedszkoli.
 • Zły stan zasobów mieszkaniowych oraz brak wystarczającej ilości mieszkań – długi okres oczekiwania na mieszkania komunalne.
 • Brak stadionu z infrastrukturą właściwą do treningu lekkoatletów.
 • Brak pełnowymiarowego boiska o nawierzchni syntetycznej do uprawiania piłki nożnej.
 • Potrzeba modernizacji obiektów sportowych wraz z ośrodkiem wypoczynkowym „Malinka”.

 

Ocena współpracy z jednostką pomocniczą funkcjonującą na reprezentowanym przeze mnie osiedlu

 • Dostatecznie.
 • Pomoc przy organizacji festynu.
Ocena współpracy z Prezydentem Przemysławem Staniszewskim. Tematy podjęte wspólnie.

Dobrze.

 • Przychodnia medycyny sportowej.
 • Remont wiaduktu, budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu komunikacyjnym ul. Dygasińskiego i ul. Czerwińskiego.
 • Remont ul. Dygasińskiego od ul. Kasprowicza do wiaduktu kolejowego.
 • Budowa nowych mieszkań komunalnych przy ul. Długiej 20A.
 • Przebudowa Budynku po szkole na mieszkania komunalne w Zgierzu ul. Chemików 9-11.
 • Budowa nowego parkingu przy Przychodni i Miejskim Zakładzie Kąpielowym przy ul.Łęczyckiej
 • Modernizacja instalacji wody basenowej w Miejskim Zakładzie Kąpielowym w Zgierzu ul.
 • Modernizacja instalacji wody basenowej w Miejskim Zakładzie Kąpielowym w Zgierzu ul.Łęczycka 24.
 • Remont targowiska miejskiego I część.

 

Inicjatywy i tematy, które planuję podjąć w drugiej części kadencji
 • Remont targowiska miejskiego II część.
 • Remont Miejskiego Zakładu Kąpielowego ul. Łęczycka 24. (wewnątrz i na zewnątrz).
 • Remont ul. Kamiennej.
 • Remont i budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Witkacego 1 i 3 (wieżowce).
 • Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej do piłki nożnej.
 • Budowa bieżni lekkoatletycznej.
 • Modernizacja obiektów sportowych oraz rozwój ośrodka wypoczynkowego „Malinka”.
 • Remont dróg, chodników i parkingów.

 

Usprawnić funkcjonowanie Rady Miasta i wzmonić kontakt radnych ze zgierzanami i zgierzankami mogłoby...

Więcej spotkań z mieszkańcami.

Więcej informacji o zakresie działalności Rady Miasta.

 

.