A A A
Marek Hiliński

Marek Hiliński

radny niezrzeszony, KW Platforma Obywatelska

Piaskowice-Aniołów, Chełmy-Adelmówek, okręg 17

Komisja Spraw Obywatelskich

Komisja Inicjatyw Gospodarczych

Komisja Rewizyjna 

 

Najważniejsze inicjatywy i sprawy ogólnomiejskie, które podjąłem
 • Wprowadzenie budżetu obywatelskiego na mój wniosek poparty podpisami mieszkańców Zgierza
 • Wycofanie przez władze miasta ze składowiska odpadów w centrum miasta na ul. 1 Maja
 • Wniosek do budżetu miasta na 2015 r. o zmianie zapisu i wprowadzenie z 50 tys. na 100 tys. dotacji na remont i rewitalizację wieży kościoła św. Katarzyny w Zgierzu

Najważniejsze inicjatywy i sprawy w moim okręgu wyborczym, które podjąłem

 • Doprowadzenie do remontu ul. Aleksandrowskiej na odcinku od mostu / rzeki Bzura do targowiska wraz z chodnikami
 • Przyjęcie wstępnych i docelowych decyzji dotyczących zapor szlabanów na ul. Chełmskiej przy ul. Sadowej na torach kolejowych ŁKA
Najważniejsze tematy, które podjąłem w ramach pracy w komisjach Rady Miasta Zgierza

Trudny temat, gdyż wydaje mi się, że posiedzenia komisji, w których pracuję są bardzo krótkie i jałowe. Jedynie w Komisji Rewizyjnej mam wiele do powiedzenia, ale jestem w mniejszości

Problemy najczęściej zgłaszane przez mieszkańców i mieszkanki podczas dyżurów lub przez mail i inne formy kontaktu

Spotkania z mieszkańcami mam bezpośrednio na co dzień, pomijając dyżury w Urzędzie Miasta Zgierza. Problemy, z którymi się spotykam dotyczą codziennego życia w tym mieście, np. zgłoszenie do Prezydenta Miasta sytuacji w noclegowni na ul. Pułwskiego. Składam interpelacje do władz miasta na sesjach oraz bezpośrednio.

Ocena współpracy z jednostką pomocniczą funkcjonującą na reprezentowanym przeze mnie osiedlu

Oceniam bardzo dobrze, a przykładem tego jest współpraca w imprezach osiedlowych takich jak:

 • Wielokulturowy Zgierz - Rada Osiedla Piaskowice-Aniołów i Stare Miasto
 • Gwiazdka dla dzieci - Rada Osiedla Chełmy-Adelmówek
Ocena współpracy z Prezydentem Przemysławem Staniszewskim. Tematy podjęte wspólnie.

Współpraca na poziomie minimalnym, gdyż mamy inne spojrzenia na problemy w tym mieście. Brak siły przekonania z chwilą przejścia trzech radnych z Klubu Platformy Obywatelskiej do klubu pana Prezydenta.

Inicjatywy i tematy, które planuję podjąć w drugiej części kadencji
 • Poprawa infrastruktury drogowej na peryferiach miasta, takich jak osiedla Chełmy, Piaskowice oraz inne dzielnice
 • Walka ze smogiem w naszym mieście
 • Rozwój budżetu obywatelskiego na większą skalę finansową
 • Załatwianie i pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkańców
 • Rozwój miasta z właściwym gospodarskim działaniem władz miasta

 

Usprawnić funkcjonowanie Rady Miasta i wzmonić kontakt radnych ze zgierzanami i zgierzankami mogłoby...

 Wprowadzenie inicjatywy dla mieszkańców miasta z możliwością składania projektów uchwał popartych przez określoną ilość swymi podpisami.

 

.