A A A
Jakub Filipowicz

Jakub Filipowicz

Klub Radnych Przemysława Staniszewskiego

Nowe Miasto, okręg 14

Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

 

Najważniejsze inicjatywy i sprawy ogólnomiejskie, które podjąłem
 • Zgłoszenie potrzeby uruchomienia komunikacji miejskiej na ulicach Dąbrowskiego, Dubois, Rembowskiego i Łąkowej (obecnie: autobusy 7, 8, 4);
 • Wprowadzenie specjalnego biletu na komunikację miejską dla ciężko chorych mieszkańców udających się na zabiegi do placówek medycznych;
 • Wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ul. Piotra Skargi;
 • Dokończenie brakującej części ciągu pieszego i ścieżki rowerowej przy ul. Staffa i ul. Parzęczewskiej;
 • Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Staffa;
 • Poprawa stanu nawierzchni ul. Jedlickiej po wycince i wywozie drzew na odcinku do przejazdu kolejowego;
 • Wprowadzenie zmian usprawniających przejazd przez kluczowe skrzyżowania dróg w mieście, takich jak montaż sygnalizatorów z pulsującym światłem zielonym czy urządzenia odliczające czas do zmiany światła zielonego;
 • Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 3;
 • Postulowanie o brak zwolnień w kadrze nauczycielskiej w związku z wdrożeniem reformy oświaty;
 • Poprawa Infrastruktury pieszo-drogowej na terenie SP12;
 • Pozyskanie środków na pomoce dydaktyczne dla SP12;
 • Zgłoszenie budowy siłowni zewnętrznych i placów zabaw na terenie naszego miasta;
 • Zaproponowanie powstanie przychodni sportowo–lekarskiej dla zawodników ze zgierskich klubów sportowych;
 • Zakup nowego aparatu USG dla przychodni miejskiej przy ul. Łęczyckiej;
 • Montaż suszarek na miejskich pływalniach;
 • Stworzenie projektu budowy siłowni przy hali zapaśniczej w ramach zgierskiego budżetu obywatelskiego;
 • Zgłoszenie 12 projektów do zgierskiego budżetu obywatelskiego

 

Najważniejsze inicjatywy i sprawy w moim okręgu wyborczym, które podjąłem

 • Monitorowanie prac związanych z rewitalizacją ulic: Narutowicza od ul. Długiej do 1-go Maja i Starego Młyna;
 • Inicjowanie wdrożenia komunikacji autobusowej na ul. Dąbrowskiego;
 • Zainicjowanie:
  • modernizacji chodników na ul. Dąbrowskiego, ul. Długiej, ul Narutowicza,
  • budowy placu zabaw i miejsca rekreacji dla mieszkańców w kwartale ulic. Ks. Rembowskiego, Narutowicza, 3-go Maja, 1-go Maja,
  • budowy parkingu przy SP 4 u zbiegu ulic. Krótkiej i pl. Jana Pawła II,
  • budowy bezpiecznego przejścia przy szkole nr 1 oraz postawienia słupków pionowych tzw. ograniczników najazdu na chodnik na skrzyżowaniu przy SP 4,
  • powstania miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych na ul. Ks. Rembowskiego przy nr 6 (dla rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem);
 • Doprowadzenie do wymiany stolarki okiennej oraz naprawy przeciekającego dachu u
 • rodziny wielodzietnej z ul. Narutowicza;
 • Wspieranie inicjatyw pomocy osobom potrzebującym, organizowanych przez Rady
 • Osiedla i organizacje działające na terenie miasta;
 • Złożenie projektów do budżetu obywatelskiego.

 

Najważniejsze tematy, które podjąłem w ramach pracy w komisjach Rady Miasta Zgierza
 • Zwiększenie kwoty ogólnej w budżecie miasta na przeprowadzenie konkursu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży;
 • Zwiększenie kwoty na stypendia sportowe dla najwybitniejszych zawodników;
 • Zmiana kryteriów podziału środków finansowych na sport

 

Problemy najczęściej zgłaszane przez mieszkańców i mieszkanki podczas dyżurów lub przez mail i inne formy kontaktu

Problemy, które zgłaszali mi mieszkańcy podczas dyżurów radnego i e-mailowo dotyczyły:

 • (I) spraw mieszkaniowych, takich jak problem zadłużenia mieszkania spółdzielczego;
 • (II) dofinansowania do kariery sportowej dziecka,
 • (III) zakłócania ciszy nocnej z powodu realizacji dostaw zaopatrzenia do jednego ze sklepów dyskontowych
 • (IV) problemów związanych z infrastrukturą ciągów pieszych.

 

Ocena współpracy z jednostką pomocniczą funkcjonującą na reprezentowanym przeze mnie osiedlu

 

Jednostki pomocnicze Nowe Miasto i Stare Miasto nie widzą potrzeby współpracy ze mną. Nie jestem zapraszany na spotkania rady. Mieszkańcy nie zwracają się do mnie o interwencję czy pomoc. Moja współpraca z radami osiedla polega na włączaniu się w pomoc potrzebującym, fundowanie paczek oraz nagród w ramach organizowanych festynów czy imprez okolicznościowych.

Ocena współpracy z Prezydentem Przemysławem Staniszewskim. Tematy podjęte wspólnie.

Współpracę z Panem Prezydentem Przemysławem Staniszewskim oceniam pozytywnie. Jest to osoba o dużej wiedzy merytorycznej na temat funkcjonowania jednostki samorządowej oraz posiadająca bogate doświadczenie w zakresie zarządzania miastem. Zawsze rozmawiamy w sposób merytoryczny, a oceniając możliwości finansowe i efekty realizacji, dochodzimy do wspólnych ustaleń co do danego projektu.

 

Inicjatywy i tematy, które planuję podjąć w drugiej części kadencji

W drugiej części kadencji zamierzam skupić się na:

 • kontroli wdrożenia i przebiegu rewitalizacji ul. Narutowicza, Starego Młyna oraz rewitalizacji zasobów komunalnych;
 • rewitalizacji ulicy Długiej od ul. Dąbrowskiego do ul. Mielczarskiego;
 • poprawie bazy sportowej przy szkołach na terenie Zgierza – budowa boisk wielofunkcyjnych;
 • poprawie bazy sportowej na terenie miasta;
 • wdrożeniu zniżek na przejazdy dla osób w wieku 65-70;
 • zwiększeniu sieci ścieżek rowerowych;
 • poprawie infrastruktury drogowej, pieszej i miejsc parkingowych na terenie miasta;
 • poprawieniu jakości usług MZPR (zakup/dzierżawa nowego aparatu USG).

 

Usprawnić funkcjonowanie Rady Miasta i wzmonić kontakt radnych ze zgierzanami i zgierzankami mogłoby...

Uważam, że mieszkańcy mają łatwy dostęp do kontaktu z dowolnym radnym. Tym, co mogłoby poprawić komunikację z mieszkańcami mógłby być cykliczny program w lokalnej telewizji poświęcony sprawom miasta z udziałem radnych bądź program radiowy o podobnej tematyce.

 

.