A A A

maszglos17

Stowarzyszenie EZG włączyło się do tegorocznej ogólnopolskiej akcji "Masz Głos" organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego. Celem akcji jest wspieranie mieszkańców i mieszkanek z całej Polski w działaniu na rzecz najbliższego otoczenia, we współpracy z władzami lokalnymi.

W poprzedniej edycji Stowarzyszenie wzięło udział w działaniu "Budżet obywatelski", współpracując z władzami miasta przy wdrażaniu I edycji Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego. Podczas Gali na Zamku Królewskim, Zgierz został nagrodzony statuetką "Super Samorząd" za społeczne wprowadzenie budżetu i opracowanie zasad "poza gabinetem".

W tym roku Stowarzyszenie jest częścią grupy złożonej z organizacji z woj. łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, które koordynuje Fundacja Aktywności Lokalnej z Poznania. Celem naszej organizacji jest usprawnienie funkcjonowania radnych miejskich i rad osiedli oraz promocja ich działalności i dostępności. Wśród zaplanowanych działań znajdują się: ankieta dla radnych miejskich, warsztaty i spotkania z radami osiedli oraz wypracowanie rekomendacji w obszarze ich wzmocnienia i promocji. Pomóc ma w tym mikrogrant Fundacji Batorego.

Reprezentant Stowarzyszenia w akcji, Adrian Skoczylas, uczestniczył w warsztatach lokalnych w Łodzi oraz w ogólnopolskich w Falentach k/Warszawy (3-5 lutego).

.