A A A

15 grudnia w sali SDK "SEM" odbył się turniej szachowy zorganizowany przez Dom Kultury "SEM" i Zgierskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. W imprezie tym razem wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Pierwsze miejsce wywalczył uczeń Samorządowego Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta Jakub Szymczak. Druga lokata przypadła uczniowi, reprezentującego Liceum Ogólnokształcące im Stanisława Staszica Piotrowi Niemczykowi, który z kolei okazał się lepszy od drugiego reprezentanta Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta Filipa Turobosia.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez Urząd Miasta Zgierza i STVK "Centrum".

źródło: dlakibica.pl

.