A A A


Rusza Grand Prix Malinka 2011! Do turnieju siatkówki plażowej mogą przystąpić wszyscy chętni bez względu na wiek i płeć.
Dla najlepszych zawodników przewidziano nagrody rzeczowe. 

 

Cel imprezy:
Popularyzacja i upowszechnianie siatkówki jako formy aktywności ruchowej.

Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu.

Miejsce:
Ośrodek sportowo - wypoczynkowy "Malinka"

Termin:
Cykl turniejów został podzielony na kilka terminów:
1. 3 lipiec 2011 r. - godz. 11.00
2. 17 lipiec 2011 r. - godz. 11.00
3. 31 lipiec 2011 r. - godz. 11.00
4. 14 sierpień 2011 r. - godz. 11.00
5. FINAŁY - 28 sierpień 2010 r. godz. 11.00

Uczestnictwo:
Do turnieju mogą przystąpić wszyscy chętni bez względu na wiek i płeć. Drużyna winna składać się z dwóch zawodników. Turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZPS Plażowej. W zależności od ilości zgłoszonych drużyn organizator podejmie decyzję o systemie rozgrywek.

Punktacja:
Punktacja indywidualna, każdego zawodnika z osobna.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia drużyn do turnieju będą przyjmowane bezpośrednio przed nim od godz. 10.00 do godz. 10.30 na Kąpielisku "Malinka".

Nagrody:
Dla najlepszych zawodników przewidziano nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowo - turystycznego oraz puchar Dyrektora MOSiR w Zgierzu.

Zasady finansowania:
1. Wpisowe - 5 zł od osoby za udział w jednym turnieju.
2. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegujących.

Postanowienia końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
3. Organizator zabezpiecza boiska, sprzęt, obsadę sędziowską, opiekę medyczną.
4. O sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.

 

Więcej informacji o zasadach gry oraz punktacji można znaleźć na stronie Organizatora: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu.

.