A A A


Ruszają Turnieje Piłki Nożnej „5” Malinka 2011! Do turnieju mogą przystąpić wszyscy chętni bez względu na płeć powyżej 16 lat.
Dla najlepszych drużyn przewidziano nagrody rzeczowe.

 

Cel imprezy:
Popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej jako formy aktywności ruchowej.

Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu.

Miejsce:
Ośrodek sportowo - wypoczynkowy "Malinka"

Termin:
Cykl turniejów został podzielony na kilka terminów:
1. 26 czerwiec 2011 r. - godz. 11.00
2. 10 lipiec 2011 r. - godz. 11.00
3. 24 lipiec 2011 r. - godz. 11.00
4. 7 sierpień 2011 r. - godz. 11.00
5. FINAŁY - 21 sierpień 2011 r. godz. 11.00

Uczestnictwo:
Do turnieju mogą przystąpić wszyscy chętni bez względu na płeć. Uczestnicy muszą mieć ukończone 16 lat. Zespół może liczyć maksymalnie 10 zawodników. W zależności od ilości zgłoszonych drużyn organizator podejmie decyzję o systemie rozgrywek.

Punktacja:
Punktacja drużynowa (zawodnik nie musi grać w całym cyklu w jednej drużynie).

Zgłoszenia:
Zgłoszenia drużyn do turnieju będą przyjmowane bezpośrednio przed nim od godz. 10.00 do godz. 10.30 na Kąpielisku "Malinka".

Nagrody:
Dla najlepszych drużyn przewidziano nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowo - turystycznego oraz puchar Dyrektora MOSiR w Zgierzu.

Zasady finansowania:
1. Wpisowe - 30 zł od drużyny za udział w jednym turnieju.
2. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegujących.

Postanowienia końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
3. Organizator zabezpiecza boiska, sprzęt, obsadę sędziowską.
4. O sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.

 

Więcej informacji o zasadach gry oraz punktacji można znaleźć na stronie Organizatora: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu.

 

.