A A A

przychodnia leczycka

W Zgierzu powstaje nowa poradnia specjalistyczna. Od tego roku lepszą opieką medyczną w Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych objęci będą młodzi adepci sportu.

Gmina Miasto Zgierz podpisała umowę z Miejskim Zespołem Przychodni Rejonowych (MZPR) na realizację bezpłatnej opieki lekarza medycyny sportowej dla klubów, które otrzymały dofinansowanie ze środków miasta. W ten sposób miasto realizuje zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

Dr Jolanta Wrzesińska przyjmuje w każdy poniedziałek i środę w poradni przy ul. Łęczyckiej 24. Do poradni należy zgłaszać się ze skierowaniem z klubu. 

Specjalistyczną opieką objętych jest szacunkowo około tysiąca osób. Refundowane wizyty nie dotyczą mieszkańców Zgierza trenujących w innych klubach.

.