A A A


Zgierskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej organizuje Mistrzostwa Zgierza w tenisie stołowym, które odbędą się 26 marca 2011 roku w Gimnazjum nr 3 w Zgierzu (ul. Leśmiana 1).

Zapisy w dniu mistrzostw w godz. 8.00-8.30. Wpisowe 10 złotych.

 

Regulamin

 1. Mistrzostwa rozegrane zostaną w niżej podanych kategoriach: 
  * kobiety - bez podziału na wiek (nie startują uczennice szkół podst. i gimnazjów), 
  * mężczyźni do lat 40 (nie startują uczniowie szkół podst. i gimnazjów), 
  * mężczyźni 41-60 lat, 
  * mężczyźni powyżej 60 lat, 
  * gry podwójne (mogą być pary mieszane). 
  Uwaga! Zwycięzcy poszczególnych kategorii rozegrają mecze o puchar Prezydenta Zgierza.
 2. W mistrzostwach startują mieszkańcy Zgierza i powiatu zgierskiego- amatorzy (2 lata karencji).
 3. Mecze toczą się do dwóch wygranych setów.
 4. Organizator przygotował puchar, statuetki i dyplomy.
 5. Obowiązują przepisy PZTS.
 6. Startujący ubezpieczają się we własnym zakresie.
 7. Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny i organizator.

ZTKKF

.