A A A

Pomimo swojej niepełnosprawności, czynnie uczestniczą w treningach piłkarskich i imprezach sportowych klubu. W MKP „Boruta” swoją drużynę od 2 lat mają osoby niepełnosprawne intelektualnie. Pierwszy taki zespół w Polsce trenuje Artur Świstek.

boruta niepelnosprawni

Bramkarz „Boruty” jest inicjatorem powstania pierwszej w kraju drużyny, której zawodnicy trenują i są członkami profesjonalnego klubu. Zespół działa w wyniku porozumienia fundacji im. Brata Albertą oraz klubu piłkarskiego. Uprawianie sportu jest formą rehabilitacji i kształtowania osobowości osób niepełnosprawnych intelektualnie. Przyczynia się do rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci i młodzieży, organizuje im czas wolny, oraz zachęca do przezwyciężania własnych trudności.

Artur Świstek to człowiek orkiestra. Wyjątkowo zaangażowany w pracę z osobami niepełnosprawnymi. Jest czynnym bramkarzem MPK „Boruta” Zgierz. Jest także biegaczem – bierze udział w biegach PARKRUN i odnosi liczne sukcesy. Już 20 razy stawał na najwyższym stopniu podium. W ostatnim, warszawskim Orlen Maraton, również wystartował. Zajął wysokie 3 743 miejsce na 20 tys. startujących. Pracuje zawodowo z dziećmi autystycznymi, jako nauczyciel wychowania fizycznego. Działa społecznie w Fundacji im. Brata Alberta. Trenuje drużynę piłkarską osób niepełnosprawnych, ale marzy jeszcze o stworzeniu drużyny piłkarskiej dzieci i młodzieży autystycznej. 

Z Arturem Świstkiem rozmawiała Anna Zarzycka (Radio EZG):

(5:58)

.