A A A
 


20 listopada 2010 r. na pływalni MOSiR przy ul. B. Leśmiana 1 w Zgierzu odbędą się IV Amatorskie Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Pływaniu Family Cup 2010. Organizatorem regionalnym imprezy jest Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu we współpracy ze Stowarzyszeniem Kameleon i zgierskim MOSiR-em.

 

 
Zawody rozgrywane są w stylu dowolnym wg klasyfikacji indywidualnej (kategorie wiekowe z podziałem na kobiety - mężczyźni) oraz rodzinnej.
Dystans - 25 m
Przedszkolaki - 12,5 m
Sztafeta rodzinna - 4 x 25 m (jeden z trzech zawodników płynie dystans dwukrotnie)
 
Organizatorzy zapewniają:
puchary (miejsca I - III) 
dyplomy (miejsca I - VI)
nagrody - rozlosowane wśród wszystkich uczestników bez względu na zajęte miejsce
 
GODZINY ZAPISÓW:
pon: 8.00-16.00
wt - pt: 8.00-18.00
w dzień poprzedzający zawody do godz. 16.00
Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu, ul. Długa 42
tel/fax. (42) 719-08-52, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.mdk.miasto.zgierz.pl
 
Wysokość wpisowego (ubezpieczenie, poczęstunek, napoje): 
- roczniki 1993 i starsze - 20 zł
- roczniki 1994 i młodsze - 10 zł 
 
Wydawanie numerów startowych - godz. 9.00-10.30
Start najmłodszej kategorii - godz. 10.30
Planowane zakończenie imprezy - ok. godz. 13.00-13.30
 
Zapisy również na stronie: www.familycup.pl
 

Regulamin IV Amatorskich Mistrzostw Polski w Pływaniu„Family Cup” 2010

§ 1

Głównym organizatorem zawodów są: Wydawnictwo „Family Cup” Sp. z o.o. i Stowarzyszenie Family Cup. Organizatorami regionalnymi są samorządy terytorialne, firmy i organizacje, z którymi Główny Organizator zawarł umowę o organizację zawodów. Organizatorem regionalnym województwa łódzkiego jest Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu we współpracy ze Stowarzyszeniem Kameleon i Miejskim Ośrodkiem Kultury w Zgierzu.

§ 2

Celem zawodów jest upowszechnienie sportu amatorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów w pływaniu, w których mogłyby uczestniczyć również całe rodziny.

§ 3

W 2010 r. zawody składać się będą z 16 eliminacji” regionalnych rozgrywanych w okresie październik - listopad. W Zgierzu zawody odbywają się 20 listopada 2010, w pływalni MOSiR przy ul. Leśmiana 1.

§ 4

Warunki uczestnictwa.W zawodach uczestniczyć mogą osoby zamieszkałe na stale lub czasowo w Polsce, które nie posiadają licencji zawodniczej Polskiego Związku Pływackiego lub jego odpowiednika za granicą, lub nie posiadały jej w okresach krótszych, niż te określone w § 5 pkt. 2.

§ 5

1. Styl, dystanse:

 Przyjmuje się, że zawody rozgrywane będą na krytych basenach, 25-metrowych. Wyścigi we wszystkich kategoriach wiekowych odbywać się będą na dystansie 25 metrów, z wyjątkiem kategorii przedszkolaków- 12,5 m. Sztafeta rodzinna rozgrywana będzie na dystansie 4 x 25 m (gdzie jedenz trzech zawodników płynie dystans dwukrotnie). W zawodach obowiązywać będzie system wyścigów seriami na czas. Dopuszczalny jest ręczny pomiar czasu. Przyjmuje się, że zawody będą rozgrywane w stylu dowolnym, co w tym przypadku oznacza każdy ze znanych stylów, czyli może to być crawl, styl klasyczny, styl grzbietowy, delfin lub motylek. Zawodnicy mogą rozpoczynać start od skoku do wody ze słupka, z brzegu lub ze startu z wody przy ścianie basenu.


2. Kategorie wiekowe: 
 W 2010 r. przyjmujemy następujące kategorie wiekowe, z dodatkowym podziałem kobiety – mężczyźni:
 A. Rocznik 2004 i młodsi -12,5m- bez karencji
 B. I, II klasa 2003-2002 - 25m- bez karencji
 C. III, IV klasa 2001-2000 - 25m- bez karencji
 D. V, VI klasa 1999-1998 - 25m - 1 rok karencji
 E. Gimnazjum 1997-1995 - 25m - 2 lata karencji 
 F. Liceum+1 1994-1991 - 25m- 2 lata karencji
 G. M20, K20 1990-1981 - 25m- 5 lat karencji
 H. M30, K30 1980-1971 -25m- 5 lat karencji
 I. M40, K40 1970-1961 -25m- 5 lat karencji
 J. M i K 1960 i starsi -25m – 5 lat karencji
K. Przy zgłoszeniu się co najmniej 3 osób powyżej 60 lat będzie rozegrana dodatkowa KATEGORIA
 

3. Klasyfikacja rodzinna

Klasyfikacja rodzinna jest przez organizatora głównego najbardziej honorowana. O wynikach w tej klasyfikacji decydować będą czasy uzyskane przez sztafety rodzinne płynące jedynie w następujących składach rodzinnych:
- matka, ojciec, dziecko- dziadek lub babcia, syn lub córka, wnuk lub wnuczka- rodzic lub dziadek, dziecko lub wnuk, dziecko lub wnuk.
Jedynym wyjątkiem jest możliwość uczestnictwa w rodzinie zamiast ojca – ojczyma, zamiast matki – macochy.
W rozumieniu tego regulaminu wszelkie ciotki, wujkowie, siostrzeńcy, kuzyni, stryjkowie, trzej bracia, trzy siostry nie stanowią rodziny.
Jeżeli w zawodach startuje na dystansach indywidualnych więcej osób niż trzy z rodziny (np. rodzicei dwójka dzieci) kapitan rodziny z góry zgłasza kto startuje w sztafecie rodzinnej.

 

4. Klasyfikacja indywidualna

Po zakończeniu wszystkich imprez, na stronie www.familycup.pl znajdzie się ostateczna klasyfikacja generalna, w każdej kategorii wiekowej. W wyniku tej klasyfikacji wszyscy uczestnicy, w każdej kategorii wiekowej i w sztafecie rodzinnej, będą znali miejsce, które zajęli po rozegraniu wszystkich imprez edycji pływackiej Family Cup 2010.
 
Uwaga:
Wśród rodzin, które biorą udział w tych samych składach w co najmniej trzech z czterech edycji Family Cup (narty-snowboard, kolarstwo górskie, tenis, pływanie) zostanie każdego roku wyłoniona najbardziej usportowiona rodzina Family Cup, która otrzyma specjalny puchar fundowany przez Prezydenta RP. Pod warunkiem kontynuowania Patronatu przez Prezydenta RP, o co zawsze Stowarzyszenie Family Cup występuje. Do tego rankingu liczy się udział rodziny w edycji pływackiej i w trzech pierwszych edycjach Family Cup w danym roku. Puchar ten bowiem jest tradycyjnie (13 rok z rzędu w 2010 roku) wręczany w czasie ogólnopolskiego finału w Kolarstwie Górskim.
 
§ 6

Nagrody

1. Zwycięzcy wszystkich kategorii otrzymują nagrody sportowe w postaci dyplomów (1-6 miejsce) oraz pucharów (1-3 miejsce), natomiast nagrody rzeczowe są losowane w czasie wspólnego spotkania familijnego po zawodach wśród tych uczestników, którzy ukończą zawody.
2. Obecność uczestników na losowaniu nagród jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności wylosowanej osoby nagrodę otrzymuje kolejna wylosowana osoba. 
3. Przyjmuje się zasadę, że w pierwszej kolejności będą losowane nagrody wśród wszystkich dzieci z grupy A, a potem wśród pozostałych uczestników zawodów. Podczas każdych eliminacji-mistrzostw regionalnych odbędzie się również losowanie nagród dodatkowych wśród rodzin, które ukończyły zawody.
4. Wartość nagród rzeczowych, które będą losowane określona zostanie w umowach z Organizatorami Regionalnymi.

§ 7

Koszty udziału i ubezpieczenie

1. Każdy uczestnik zawodów startuje na własny koszt.
2. Organizator regionalny ma prawo do pobierania od uczestników opłaty startowej przeznaczonej na cele organizacji imprezy od strony sportowej (sędziowie, biuro zawodów) i oprawy zawodów (uroczyste zakończenie, poczęstunek).
3. Każdy uczestnik oświadcza i zobowiązuje się, że startuje na własną odpowiedzialność lub do zgłoszenia dołącza odpowiednie zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach. Przyjmuje się, że zawodnicy nieletni posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach.
4. Organizator główny zapewnia ubezpieczenie każdej imprezy od OC na kwotę 100 000 złi każdego uczestnika od NW w czasie samych zawodów na kwotę 11 000 zł. Każdy uczestnik ma prawo doubezpieczyć się we własnym zakresie.

§ 8

Zgłoszenia

Każdy uczestnik ma prawo zgłosić się do dowolnego organizatora regionalnego miejscowościach, w których organizowane są eliminacje. 
 
GODZINY ZAPISÓW:
pon: 8.00-16.00
wt - pt: 8.00-18.00
w dzień poprzedzający zawody do godz. 16.00
 
osobiście w sekretariacie: Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu, ul. Długa 42
telefonicznie: (42) 719-08-52,
mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Zapisy również na stronie: www.familycup.pl
.