A A A

sportOd 1 grudnia 2012 r. Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zgierza prowadzi nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Rady Miasta Zgierza za rok 2012.

Stypendia będą przyznawane w oparciu o uchwałę Nr LIV/502/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2010 r. w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Rady Miasta Zgierza.

Szczegółowe informacje

Wnioski o stypendia za rok 2012 należy składać do dnia 31 grudnia 2012 r. do Urzędu Miasta Zgierza, Wydział Kultury i Sportu, ul. ks. Popiełuszki 3A (pok. 2). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się złożenie wniosku także po terminie wskazanym wyżej.

***

Uchwała Nr LIV/502/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Rady Miasta Zgierza. 
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/502/10 - Regulamin przyznawania stypendiów.
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/502/10 - Regulamin przyznawania nagród.
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/502/10 - Regulamin przyznawania wyróżnień.

Zarządzenie Nr 28/VI/2011 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LIV/502/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2010 r. w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Rady Miasta Zgierza.

 

.