A A A

Wycieczka wiklinowaTowarzystwo Ochrony Kultury Zgierza zaprasza na kolejną wycieczkę rowerową. Tym razem celem jest plantacja wikliny państwa Maciejaków w Konarzewie. Start 26 sierpnia o godz. 9.00.

Trasa: Dom Turysty Miasta Tkaczy, Zgierz - Biała - Kębliny - Konarzew - Gieczno - Ciosny - Zgierz (ok. 50 km)

Propozycje:

  • Plantacja obejmuje ok. 3 hektarów wierzby plecionkarskiej (jedno i wieloletniej),
  • Ozdobne wierzby (zarówno gałęzie jak i liście),
  • Stanowiska obróbki surowca wiklinowego (sortowania i suszenia),
  • Maszyny do korowania i ścinania,
  • Piec warzeliniczy, Stare formy do wyplotu koszy wiklinowych,
  • Stanowisko wikliniarskie- do wyplotów wyrobów z wikliny,
  • Możliwość samodzielnego wyplotu dla każdej grupy wiekowej,
  • Pokaz wyplotu wyrobu, np. kosza, płotu z wikliny itp.,
  • Prezentacja wyrobów wiklinowych wyplatanych w naszym regionie,
  • Możliwość uroczystego ogniska w malowniczym otoczeniu.

Opłata: 8 zł (przewodnik i ubezpieczenie) plus 15 zł (ewentualny udział w warsztatach wikliniarskich).

 

.