A A A

OrlikNa starym boisku przy Zespole Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu pracuje już ekipa przygotowująca teren pod budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”. 
Trwa wycinka części drzew, zrywana jest płyta asfaltowa, a do końca października br. będą wybudowane: boisko wielofunkcyjne, boisko piłkarskie i dwa budynki – jeden sanitarno-szatniowy, drugi administracyjny. Przewidziano także udogodnienia dla osób niepełnosprawnych – specjalna rampa umożliwi im wjazd na teren kompleksu a w jednym z budynków będzie się znajdować przystosowana toaleta.

Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu ma kosztować ponad 1 129 000 zł, z czego największe koszty pokryje powiatowy samorząd - ponad 460 tys. zł, a po 333 tys. zł dołożą Urząd Marszałkowski i Ministerstwo Sportu. 

 

\źródło: Małgorzata Tomczuk, www.powiat.zgierz.pl

 

 

.