A A A

 

Ukrainiec przesiedlony w czasie Akcji Wisła, Białorusinka, studentka z Rwandy, Romka, Muzułmanki, Żydówka, Buddysta – oto niektórzy z  Opowiadaczy i Opowiadaczek, które 18 maja w godz. 11.00-16.00  można spotkać w ogrodzie Centrum Kultury Dziecka.

- W kameralnej atmosferze będzie można „wypożyczyć” wybraną osobę i przy filiżance kawy/herbaty wysłuchać opowieści jak to jest być członkiem/członkinią danej grupy etnicznej czy wyznaniowej. To okazja do skonfrontowania wyobrażeń o danych grupach z rzeczywistością– mówi Robert Laskus koordynator projektu. – Zapraszaliśmy według klucza religia-etniczność ponieważ  w Polsce wciąż brakuje otwartości na wielokulturowość. Z naszych doświadczeń wynika, że  u źródeł większości uprzedzeń wobec „innych” często leży lęk i niewiedza. Organizując Żywą Bibliotekę dajemy ludziom w bezpiecznych warunkach możliwość przełamania się, wyjścia poza schematy. Tego dnia można przyjść, usiąść np. z Romką i od niej samej dowiedzieć się co to znaczy przynależeć do tej kultury. To świetna okazja do zadawania pytań, objaśniania tego co było niezrozumiałe.

Idea Żywej Biblioteki narodziła się w 2000 roku w Danii, od kilku lat z powodzeniem organizowana jest w wielu miastach Polski. - Pomysł aby zrealizować wydarzenie w tej formule w Zgierzu, chodził nam po głowach od dawna. Szukamy fajnych metod edukacji do wielokulturowości, praw człowieka. Chcieliśmy sprawdzić czy takie doświadczenie okaże się atrakcyjne dla zgierzan i zgierzanek – dodaje Laskus. Poza rozmową w zacisznym ogrodzie, tego dnia w CKD będzie można obejrzeć filmy o prawach człowieka, wspólnie je przedyskutować. Liczymy na obecność młodzieży szkolnej, słuchaczki i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, oraz innych mieszkańców i mieszkanek Zgierza, które 18 maja dysponują czasem i są zaciekawieni naszymi gośćmi.

Tak jak w prawdziwej czytelni osoby wypożyczające otrzymają karty biblioteczne oraz regulamin wypożyczania „Żywych Książek”, który określa warunki uczestnictwa. Najważniejsze punkty regulaminu? Otwartość, szacunek do odmienności. - Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że pozytywnie na nasze zaproszenie odpowiadają ludzie z różnych środowisk, którzy wyrazili gotowość do poświęcenia swojego czasu, aby wspólnie z nami przybliżać różne kultury. Regulaminy Żywych Bibliotek powstają po to, aby móc te osoby chronić np. przed osobami, które przychodzą na spotkania, aby wyrazić swój negatywny stosunek do grup z których pochodzą Książki. Liczymy, że w naszym przypadku do takich incydentów nie dojdzie. W wypożyczaniu Książek pomagać będą wolontariuszki i wolontariusze Stowarzyszenia, którzy otrzymali merytoryczne wsparcie w postaci szkolenia antydyskryminacyjnego.

Zgierska Żywa Biblioteka jest składową projektu „Ulica Alternatywna – przestrzeń dla różnorodności w Wielokulturowym Zgierzu” współfinansowanym z środków UE, Programu Młodzież w działaniu. Żywej Bibliotece towarzyszyć będzie także malowanie muralu w Parku Miejskim.

Więcej o Żywej Bibliotece na stronie Zgierskiej Gazety Niezależnej „Zgrzyt”.

.