A A A

 

Dwa miliony złotych Urząd Marszałkowski w Łodzi przeznaczy w tym roku na organizację i popularyzację wydarzeń kulturalnych, promocję młodych twórców związanych z naszym regionem oraz badania nad lokalną kulturą. O pieniądze, które zostaną przekazane w drodze otwartych konkursów ofert, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, działające na rzecz mieszkańców naszego województwa.

Zarząd Województwa Łódzkiego udzieli dotacji na organizację ważnych wydarzeń kulturalnych, mających istotne znaczenie dla polskiej i regionalnej kultury. Priorytetowo traktowane będą wydarzenia realizowane w obiektach zabytkowych. Na ten cel przeznaczono aż 1,3 mln zł. 

Na dofinansowanie - łącznej wysokości 500 tys. zł - mogą liczyć także przedsięwzięcia, mające na celu upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze tradycyjnej regionu łódzkiego, promujące młodych twórców związanych z naszym województwem oraz wspierające projekty badawcze, dotyczących sektora kultury w Łódzkiem. 

O dotacje mogą się ubiegać również podmioty organizujące kampanie promocyjno-informacyjne, których celem będzie zwiększenie uczestnictwa mieszkańców województwa w wydarzeniach kulturalnych. Na te działania przeznaczono kwotę 200 tys. zł.

Nabór ofert na realizację wyżej wymienionych zadań trwa do 16 lutego 2012 roku.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej województwa łódzkiego http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/lodzkie/departamenty/Kultura/NGO/ lub dzwoniąc pod numer telefonu: 42 291 97 43.

Bartłomiej Pielas 
Urząd Marszałkowski w Łodzi 
Departament Kultury i Edukacji 
Wydział Kultury 
tel. 42 291 97 43

 

 

.